Tải mẫu tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh mẫu 01 CNKD - Học kế toán thuế hồ chí minh

Tải mẫu tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh mẫu 01 CNKD

Tải mẫu tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh mẫu 01 CNKD. Những cá nhân có thu nhập từ kinh doanh phải khai và nộp thuế TNCN và thuế GTGT tính trên doanh thu. Việc khai và nộp thuế được quy định như thế nào?

Tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh

                Hình ảnh: Tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh

Hồ sơ khai thuế
Theo quy định tại điều 7, khoản 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định:
“Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân nộp thuế theo từng lần phát sinh gồm:
– Tờ khai theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư này.
– Bản chụp hợp đồng kinh tế cung cấp hàng hoá, dịch vụ (nếu có);
– Bản chụp biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng (nếu có);
– Bản chụp tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá (nếu có) như: Bảng kê thu mua hàng nông sản nếu là hàng hoá nông sản trong nước; Bảng kê hàng hoá mua bán, trao đổi của cư dân biên giới nếu là hàng cư dân biên giới nhập khẩu; Hoá đơn của người bán hàng giao cho nếu là hàng hoá nhập khẩu mua của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong nước; tài liệu liên quan để chứng minh nếu là hàng hóa do cá nhân tự sản xuất;

Tải mẫu tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh(01/CNKD)
– Trường hợp cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh ủy quyền cho tổ chức khai thuế và nộp thuế thay thì tổ chức khai thuế thay theo Tờ khai mẫu số 01/CNKD kèm theo Phụ lục mẫu số 01-1/BK-CNKD ban hành kèm theo Thông tư này; và bản chụp hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu là lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng).“

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế
Theo quy định tại điều 7, khoản 4, khoản 5 Thông tư 92/2015/TT-BTC thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế của cá nhân kinh doanh kê khai nộp thuế theo từng lần phát sinh là:
“Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh doanh thu tính thuế.”
“Thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.”

Tải mẫu tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh(01/CNKD)

MẪU BIỂU KẾ TOÁN

DOWNLOAD MẪU TỜ KHAI 

Tờ khai cá nhân kinh doanh 01-CNKD

HÌNH VIỀN

  • Related Posts

    Thêm bình luận