Tải mẫu tờ khai tổng hợp đăng ký người phụ thuộc (mẫu 20-ĐK-TH-TCT) - Học kế toán thuế hồ chí minh

Tải mẫu tờ khai tổng hợp đăng ký người phụ thuộc (mẫu 20-ĐK-TH-TCT)

Tải mẫu tờ khai tổng hợp đăng ký người phụ thuộc (mẫu 20-ĐK-TH-TCT) mới nhất 2016. Các bạn kéo xuống cuối trang có link dowload nhấp vào tải về hoặc có thể Chat với bộ phận tư vấn bên góc dưới bên phải để được hỗ trợ nhé.

Tải tờ khai tổng hợp đăng ký người phụ thuộc (mẫu 20-ĐK-TH-TCT)

 

Mẫu số:20-ĐK-TH-TCT

(Ban hành kèm theo Thông tư số

       95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ TỔNG HỢP CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC CỦA CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG THÔNG QUA CƠ QUAN CHI TRẢ THU NHẬP

  

Đăng ký thuế                 Thay đổi thông tin đăng ký thuế                    Giảm trừ gia cảnh

 

  1. Tên cơ quan chi trả thu nhập:……………..………………………………………………..
2. Mã số thuế:

 

  1. Thông tin về người phụ thuộc và thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh như sau:
I. Người phụ thuộc đã có MST hoặc chưa có mã số thuế nhưng có CMND/ CCCD/ Hộ chiếu
STTHọ và tên người phụ thuộcNgày sinhMã số thuế (nếu có) Quốc tịchSố CMND/ CCCD/ Hộ chiếuQuan hệ với cá nhân có thu nhập được giảm trừ gia cảnhTên cá nhân có thu nhậpMã số thuế của cá nhân có thu nhậpThời điểm bắt đầu tính giảm trừ

(tháng/ năm)

Thời điểm kết thúc tính giảm trừ

(tháng/ năm)

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)
1
2
3
II. Người phụ thuộc chưa có MST/ CMND/ Hộ chiếu
STTHọ và tênThông tin trên giấy khai sinhQuốc tịchQuan hệ với cá nhân có thu nhập được giảm trừ gia cảnhTên cá nhân có thu nhậpMST của cá nhân có thu nhậpThời điểm bắt đầu tính giảm trừ

(tháng/  năm)

Thời điểm kết thúc tính giảm trừ

(tháng/  năm)

Ngày sinhSốQuyển sốNơi đăng ký
Quốc giaTỉnh/ Thành phốQuận/ HuyệnPhường/ Xã
(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)
1
2
3

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân; CCCD: Căn cước công dân)

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

                                                …,ngày …tháng …năm …

                                                                                    NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP

CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

 

*** DOWNLOAD: 

Mẫu 20-ĐK-TH-TCT Tờ khai tổng hợp đăng ký người phụ thuộc (tải tại đây) 

Bài viết: “Tải mẫu tờ khai tổng hợp đăng ký người phụ thuộc (mẫu 20-ĐK-TH-TCT)”

Có thể bạn quan tâm: “Lập chứng từ cho khoản chiết khấu chi hỗ trợ cho khách hàng”

Căn cứ:
– Mục VIII, Thông tư 161/2007/TT-BTC
– Chuẩn mực kế toán số 14 của Quyết định 149/2001/QĐ-BTC
– Khoản 1, Điều 5, Chương I, Thông tư 219/2013/TT-BTC
– Khoản 22, Điều 7, Chương II, Thông tư 219/2013/TT-BTC
– Điểm 2.5, Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

Theo đó:
– Khoản chiết khấu thương mại cho khách hàng do đã thực hiện đúng sản lượng (doanh số hàng hoá, dịch vụ) cam kết thì Công ty thực hiện điều chỉnh giảm trừ trực tiếp trên hóa đơn GTGT bán hàng hoá của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp theo sau.

Các khoản chiết khấu thương mại được giảm trừ doanh thu khi tính thuế GTGT và doanh thu xác định thu nhập chịu thuế TNDN(nếu có đầy đủ chứng từ, hoá đơn chứng minh việc giảm doanh thu và không thu được tiền thực tế đối với các khoản chiết khấu này)

– Đối với các khoản hỗ trợ chi bằng tiền: Căn cứ vào mục đích chi để lập chứng từ chi.
Người nhận tiền hỗ trợ lập chứng từ thu theo quy định.
Khoản chi hỗ trợ cho khách hàng nếu đáp ứng đủ điều kiện tại Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC thì được trừ khi xác định thuế TNDN theo quy định của pháp luật.

– Hàng hóa, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hoá đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT…

>>> Xem thêm: 

Mẫu 20-ĐK-TCT: mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh 

  • Related Posts

    Thêm bình luận