Câu hỏi: Một vài ứng dụng chính của Tin học là?

A. Trí tuệ nhân tạo

B. Tự động hóa và điều khiển

C. Giải trí

D. Cả ba câu A, B, C đều đúng

Đáp án đúng D.

Một vài ứng dụng chính của Tin học là Trí tuệ nhân tạo, Tự động hóa và điều khiển, Giải trí…

Lý giải việc chọn đáp án D là do:

Tin học có những ứng dụng chính có thể kể đến như:

Thứ nhất: Giải các bài toán khoa học kỹ thuật

– Giúp con người giải những bài toán có số liệu lớn trong các lĩnh vực kĩ thuật.

– Tính toán ra nhiều phương án và thể hiện phương án đó một cách trực quan cho người dùng.

– Làm cho quá trình thiết kế nhanh hơn, chi tiết và đỡ tốn kém.

Ví dụ:

Trong thiết kế nhà: Nhà là một trong những kiến trúc cần độ chính xác rất cao. Nếu như trước đây con người cần phải phác thảo ra giấy và tính toán nhiều lần thì ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của tin học đã giúp con người thiết kế nhà một cách khoa học, trong thời gian ngắn và đảm bảo độ chính xác cao.

Thứ hai: Hỗ trợ việc quản lí

Tin học đã hỗ trợ xử lí một khối lượng lớn thông tin rất đa dạng. Để làm được các việc đó, đã có các phần mềm chuyên dụng như Microsoft Excel, Quattro… các hệ quản trị dữ liệu như Foxpro, Microsoft Access, Oracle, SQL Server… trợ giúp con người.

Một quy trình ứng dụng Tin học để quản lí thường gồm các bước:

– Tổ chức lưu trữ các hồ sơ, chứng từ trên máy, kể cả việc sắp xếp chúng một cách hợp lý để tiện dùng;

– Xây dựng các chương trình tiện dụng làm các việc như cập nhật (bổ sung, sửa chữa, loại bỏ,…) các hồ sơ

– Khai thác thông tin theo các yêu cầu khác nhau như tìm kiếm, thông kê, rút trích, lọc, in các bảng biểu…

Ví dụ: Quản lí bán vé tại các sân bay, quản lí ở bệnh viện, quản lí tại thư viện, quản lí doanh nghiệp,…

Thứ ba: Tự động hoá và điều khiển

Với máy tính trợ giúp, con người có những quy trình công nghệ tự động hóa linh hoạt, chuẩn xác, chi phí thấp, hiệu quả và đa dạng. Chẳng hạn, giúp con người phóng các vệ tinh nhân tạo hay bay lên vũ trụ.

Thứ tư: Truyền thông

– Sự bùng nổ của kỉ nguyên công nghệ 4.0 làm cho nhu cầu liên lạc trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

– Từ cơ sở là mạng Interner, chúng ta đã phát triển được nhiều dịch vụ tiện lợi đa dạng như: thương mại điện tử, đào tạo điện tử, chính phủ điện tử,…

– Tạo khả năng dễ dàng truy cập kho tài nguyên tri thức của nhân loại.

Thứ năm: Soạn thảo, in ấn, lưu trữ, văn phòng

Tin học đã tạo cho việc biên soạn, in ấn… các văn bản, lập kế hoạch công tác, luân chuyển văn thư… được thuận lợi, chính xác và nhanh chóng. Từ đó, các khái niệm văn phòng điện tử, xuất bản điện tử… trở nên quen thuộc với người dùng.

Thứ sáu: Trí tuệ nhân tạo

– Con người đã thiết kế ra các máy có thể đảm đương một số hoạt động thuộc lĩnh vực trí tuệ của con người hoặc những hoạt động đặc thù của con người như hiểu ngôn ngữ tự nhiên dưới dạng văn bản viết tay, nghe và hiểu tiếng nói.

– Ngoài ra con người đã thiết kế ra một số máy phiên dịch, máy chuẩn đoán bệnh, nhiều loại rôbốt… trợ giúp con người trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống.

– Lưu ý: máy tính không thể quyết định thay cho con người. Máy chỉ đưa ra những phương án có thể có và con người sẽ quyết định sự lựa chọn phương án thích hợp.