Có tổng cộng 12 thì trong tiếng Anh, bạn cần nắm rõ 6 thì cơ bản nhất để có thể giao tiếp trôi chảy. Thì hiện tại tiếp diễn – Present Continuous, nằm trong Top 6 thì mà ai học tiếng Anh cũng phải biết này.

Cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn rất dễ, không có nhiều ngoại lệ hay biến đổi của động từ. Để hiểu rõ hơn thì hãy xem các ví dụ dưới đây, sẵn sổ bút để ghi bài nếu cần bạn nhé!

1. Công thức cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn

1.1. Cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn cơ bản nhất

Nghi vấn (?): Am/is/are + S + V_ing?

Khẳng định (+): S + am/is/are + V_ing

Phủ định (-): S + am/is/are + not + V_ing

Lưu ý:

– Chủ ngữ là số nhiều, we, they, you + are

– Chủ ngữ là I + am

– Chủ ngữ là số ít, he, she, it + is

– Chủ ngữ + to be + not trong dạng phủ định có thể viết tắt dưới các dạng như sau:

 • They/we are + not → They/we aren’t
 • He/she/it is not → He/she/it isn’t

Ví dụ:

– I am listening to a podcast on Spotify.

(Tôi đang nghe 1 podcast trên Spotify.)

– He is not (isn’t) working right now, you can call him out.

(Anh ấy đang không làm việc đâu, bạn có thể gọi anh ấy ra ngoài.)

Are you cooking spaghetti for dinner?

(Bạn đang nấu món mì Ý cho bữa tối đấy à?)

null

1.2. Cách nhận biết cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn

 • Dựa vào các trạng từ chỉ thời gian như:

now – bây giờ

right now – ngay bây giờ

at the moment – ngay lúc này

at present – hiện tại

It’s + thời gian cụ thể + now

Ví dụ: It’s 10 o’clock now. (Bây giờ là 12 giờ.)

It’s midnight now. (Bây giờ là nửa đêm rồi.)

 • Một số động từ tri giác như:

Look!/Watch! – Nhìn kìa

Listen! – Nghe đi!

Keep silent! – Im lặng!

Watch out! = Look out! (Coi chừng!)

Xem thêm:

=> 3 DẠNG CẤU TRÚC CÂU TƯỜNG THUẬT THƯỜNG GẶP NHẤT TRONG BÀI THI

=> CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG THEO CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT

=> THÌ TƯƠNG LAI GẦN BE + GOING TO + VERB: NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN

2. Khi nào dùng cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn?

 • Nói về hành động tại thời điểm nói

Để miêu tả, tường thuật hành động đang diễn ra ở thời điểm nói, bạn có thể dùng cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn.

Ex: I am reading a magazine now. – Tôi đang đọc 1 cuốn tạp chí vào lúc này.

 • Nói về 1 hành động sắp xảy ra trong tương lai gần.

Để nói về 1 kế hoạch, dự định sắp xảy ra với độ chắc chắn cao, bạn có thể dùng cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn.

Ex: I am having a customer meeting tomorrow. – Tôi sẽ có 1 buổi họp với khách hàng vào ngày mai.

 • Nói về 1 hành động diễn ra thường xuyên, lặp đi lặp lại

Để nói về 1 hành động thường xuyên diễn ra, trở thành điều thường thấy, bạn có thể dùng cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn. Thường sẽ có trạng từ always trong các câu này.

Ex: It‘s always raining here, in London. Thời tiết ở London thì mưa suốt ngày.

Tom and Jerry are always arguing. Tom và Jerry lúc nào cũng cãi cọ nhau

Bạn có thể dùng cấu trúc này để than phiền về 1 ai đó với 1 thói quen xấu.

Ex: Why are you always making mistakes? Tại sao bạn cứ liên tục mắc lỗi thế?

 • Nói về hành động đang xảy ra trong 1 khoảng thời gian gần thời điểm nói

Để miêu tả hành động đang xảy ra trong khoảng gần thời điểm nói, bạn có thể dùng cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn. Các hành động này thường mang tính tạm thời.

Ex: I am working on a new campaign these days. Dạo gần đây tôi đang thực hiện 1 chiến dịch mới.

null

3. Một số lưu ý với cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn

3.1. Các động từ không dùng ở thì hiện tại tiếp diễn (V-ing)

 • Các động từ chỉ suy nghĩ, cảm giác:

believe – tin tưởng

dislike – không thích

know – biết

like/love – thích

hate – ghét

prefer – thích hơn

realise/recognise – nhận ra

remember – nhớ

suppose – cho rằng

believe/understand – hiểu

want – muốn

wish – mong ước

 • Các động từ chỉ giác quan:

appear – có vẻ như

feel – cảm giác như

look – có vẻ ngoài

seem – dường như

smell – ngửi

sound – nghe

taste – nếm (vị)

 • Và một số động từ khác như:

agree – đồng ý

be – thì/là/ở

belong – thuộc về

disagree – không đồng ý

need – cần

owe – nợ

own – sở hữu

possess – sở hữu

3.2. Quy tắc thêm đuôi -ING cho động từ

 • Động từ tận cùng là 1 chữ “e” → bỏ e thêm -ING

Ví dụ:

drive – driving

write – writing

come – coming

Động từ tận cùng là 2 chữ “e” → thêm -ING không cần bỏ “e”

 • Động từ 1 âm tiết, tận cùng là 1 nguyên âm + 1 phụ âm → gấp đôi phụ âm thêm -ING.

Ví dụ:

stop – stopping

get – getting

put – putting

 • Động từ tận cùng là “ie” > đổi “ie” thành “y” thêm -ING.

Ví dụ:

lie – lying

die – dying

 • Động từ tận cùng bằng ‘y” thêm -ING luôn.

Ví dụ:

play – playing

study – studying

fly – flying

null

=> TRỌN BỘ CÔNG THỨC VÀ BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN HAY NHẤT

4. Bài tập về cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn có đáp án

Câu 1: Tom (do) his homework at the moment.

Câu 2: Tom and I (work) on a project nowadays.

Câu 3: My children (play) badminton in the garden now.

Câu 4: Someone (wait) for you outside.

Câu 5: My mom (not cook) today.

Câu 6: Luke (study) for his exams right now?

Câu 7: Listen! Ryan (play) the piano.

Câu 8: Liesel and I (paint) the fences today.

Câu 9: Andrea (help) me with the cake in the kitchen.

Câu 10: My sister (not listen) to the radio now.

Câu 11: Selena (not sleeping) now.

Câu 12: I (vacuum) the rug in the living room.

Câu 13: My father (watch) the news on TV now.

Câu 14: What (she/cook) right now?

Câu 15: Why you (hide) from me?

Câu 16: What book you (read) these days?

Câu 17: Thomas (take) me home now.

Đáp án:

 1. is doing
 2. are working
 3. are playing badminton
 4. is waiting
 5. is not cooking
 6. Is Luke studying
 7. is playing
 8. are painting
 9. is helping
 10. is not listening
 11. is sleeping
 12. am vacuuming
 13. is watching
 14. is she cooking
 15. are you hiding
 16. are you reading
 17. is taking