Tại Sài Gòn, Tôn Đức Thắng học việc và làm thuê ở nhiều nơi. Năm 1912, tổ chức cuộc bãi khóa của học sinh trường Cơ khí Á Châu (còn gọi là trường Bá Nghệ- nay là trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng) đòi thực hành quy chế của trường, chống đánh đập học sinh, phong trào này đã được công nhân Ba Son ủng hộ.

Năm 1915 – 1917, học thợ máy ở trường Bá Nghệ, nhưng chưa hoàn thành đã bị điều động sang Pháp làm lính thợ phục vụ chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Tôn Đức Thắng làm việc tại chiến hạm France, xưởng Arsenal, quân cảng Toulon.

Năm 1919, Tôn Đức Thắng bị điều động tới một đơn vị hải quân được lệnh tấn công Xêvaxtôpôn trên bờ Hắc Hải trấn áp nước Nga Xô Viết mới hình thành. Tôn Đức Thắng đã cùng các bạn lính thợ tham gia đình chiến bằng cách kéo lá cờ đỏ lên cột cờ chiến hạm.

Năm 1920, sau cuộc binh biến, Tôn Đức Thắng bị trục xuất khỏi nước Pháp. Ông trở về Sài Gòn hoạt động.

Năm 1926, đồng chí gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên- tổ chức tiền thân của Đảng. Năm 1927, Tôn Đức Thắng được bầu vào Ban Chấp hành Thành bộ Sài Gòn- Chợ Lớn và Kỳ bộ Nam Kỳ.

Cuối năm 1929, Tôn Đức Thắng bị thực dân Pháp bắt trong vụ án Bac-bi-ê. Tòa án thực dân Pháp phán án 20 năm khổ sai, đày đi Côn Đảo.

Năm 1945, Cách mạng Tháng Tám thành công, đồng chí trở về đất liền trong tình hình thực dân Pháp trở lại xâm chiếm nước ta một lần nữa. Đồng chí đi ngay vào cuộc chiến đấu mới của đồng bào Nam Bộ và nhân dân cả nước.

Ngày 06 tháng 01 năm 1946, trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên đồng chí được người dân Sài Gòn- Chợ Lớn bầu làm đại biểu Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Năm 1947, đồng chí được bầu làm Tổng thanh tra của Chính phủ và quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Năm 1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ đạo phát động phong trào thi đua yêu nước, đồng chí được bầu làm Trưởng Ban vận động thi đua ái quốc Trung ương.

Năm 1950, đồng chí được cử làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Xô.

Năm 1951, đồng chí đượcchỉ đạo làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Được bầu làm Phó trưởng Ban Dân vận- Mặt trận Trung ương.

Năm 1955, đồng chí được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Năm 1960, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa II, Tôn Đức Thắng được bầu làm Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Năm 1969, sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, tại kỳ họp đặc biệt Quốc hội khóa III, Tôn Đức Thắng được bầu làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Năm 1976, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VI- Quốc hội nước Việt Nam thống nhất, Tôn Đức Thắng được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Khi tuổi cao, sức yếu sau một thời gian lâm bệnh nặng Người ra đi vào ngày 30/3/1980 tại Hà Nội, mai táng tại nghĩa trang Mai Dịch.