Điểm mới về thuế nhà thầu năm 2015 Archives - Học kế toán thuế hồ chí minh

Browsing the " Điểm mới về thuế nhà thầu năm 2015 "

Điểm mới về thuế nhà thầu năm 2015

Điểm mới về thuế nhà thầu năm 2015

Điểm mới về thuế nhà thầu ( hiệu lực từ 01/10/2014). Vừa qua, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 103/2014/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài ...

Read more