Đối tượng áp dụng luật thuế nhà thầu Archives - Học kế toán thuế hồ chí minh

Browsing the " Đối tượng áp dụng luật thuế nhà thầu "

Đối tượng áp dụng luật thuế nhà thầu

Đối tượng áp dụng luật thuế nhà thầu

Đối tượng áp dụng luật thuế nhà thầu. Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008. Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh  tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam. 1. ...

Read more