Khai thuế môn bài Archives - Học kế toán thuế hồ chí minh

Browsing the " Khai thuế môn bài "

Khai thuế môn bài

Khai thuế môn bài

Điều 17. Khai thuế môn bài 1. Người nộp thuế môn bài nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp – Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc (chi nhánh, cửa ...

Read more