Xem thêm: Đất có quy hoạch ở tỉnh Bắc Giang mới nhất

Thị trấn Đồi Ngô có diện tích 13,69 km². Trên địa bàn hiện có tuyến giao thông huyết mạch là: DT293, QL31, QL37.

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất huyện Lục Nam được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lục Nam đến năm 2030.

Theo quy hoạch huyện Lục Nam được phát triển theo tính chất: Là trung tâm chính trị – kinh tế – văn hóa – xã hội, khoa học – kỹ thuật, giáo dục – đào tạo, dịch vụ du lịch sinh thái – văn hóa, lễ hội, là một trong các trung tâm phát triển dịch vụ vận tải, công nghiệp, nông nghiệp sản xuất hàng hóa chất lượng cao và đô thị thuộc tiểu vùng trung tâm của tỉnh Bắc Giang. Là khu vực liên kết với các tỉnh Lạng Sơn, Hải Dương và Quảng Ninh của tỉnh Bắc Giang. Ngoài ra huyện Lục Nam còn có vai trò quan trọng về Quốc phòng an ninh của Vùng thủ đô và là đầu mối giao thông đường bộ, đường thủy của tỉnh.

Thị trấn Đồi Ngô đã và đang hình thành nhiều dự án bất động sản.

Trên địa bàn phường này hiện có nhiều khu đất thuộc diện có quy hoạch.

Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất quốc phòng, đất công nghiệp, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Khu đất có quy hoạch lớn nhất ở thị trấn Đồi Ngô hiện nay chính là khu đất xây dựng cơ sở văn hóa. Đây là khu đất rộng hàng nghìn m, phía tây bắc giáp QL31, phía nam giáp giao hàng tiết kiệm Lục Nam.

Dưới đây là ví dụ khu đất dính quy hoạch ở thị trấn Đồi Ngô thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam – tỉnh Bắc Giang:

Thị trấn Đồi Ngô trên bản đồ Google vệ tinh

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ.

Khu đất thuộc diện có quy hoạch và mảnh đất lân cận có quy hoạch đất xây dựng cơ sở văn hóa nhìn từ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

– Xem thêm những khu đất có quy hoạch trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam – tỉnh Bắc Giang TẠI ĐÂY.

– Xem thêm những khu đất có quy hoạch ở thị trấn Đồi Ngô TẠI ĐÂY.