Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thông tư 133 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thông tư 133

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thông tư 133 – Mẫu số B02 – DNSN: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là mẫu báo cáo được lập ra dùng để thể hiện doanh thu và chi phí của doanh nghiệp trong từng thời điểm nhất định. Báo cáo chỉ ra từ doanh thu của doanh nghiệp, các chi phí trong quá trình hoạt động kinh doanh cho đến lợi nhuận sau khi đã trừ hết các chi phí liên quan.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giúp cho chủ doanh nghiệp theo dõi được hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, xem liệu rằng doanh nghiệp có đang sinh lời hay đang bị lỗ. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

bao-cao-ket-qua-hoat-dong-kinh-doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02 –DNN): Phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm kết quả kinh doanh và kết quả khác.
Báo cáo gồm có 5 cột:
+) Cột A: Các chỉ tiêu báo cáo
+) Cột B: Mã số của các chỉ tiêu tương ứng
+) Cột C: Số hiệu tương ứng với các chỉ tiêu của báo cáo này được thể hiện chỉ tiêu trên Bản thuyết minh báo cáo tài chính
+) Cột 1: Tổng số phát sinh trong năm báo cáo
+) Cột 2: Số liệu của năm trước (để so sánh)

Bài viết: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thông tư 133

Các từ khóa liên quan: báo cáo kết quả kinh doanh thông tư 133, cách lập báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
Xem thêm:  Cách viết giấy đề nghị tạm ứng

  • Related Posts

    Thêm bình luận