Cách hạch toán hàng xuất khẩu - Học kế toán thuế hồ chí minh

Cách hạch toán hàng xuất khẩu

Cách hạch toán hàng xuất khẩu. Khi xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài, thì kế toán ghi nhận hạch toán như thế nào? Bài viết dưới đây hướng dẫn cách hạch toán thuế, hạch toán tỷ giá doanh thu hàng xuất khẩu,… Các bạn cùng tham khảo nhé.

cach-hach-toan-hang-xuat-khau

Hình ảnh: Cách hạch toán hàng xuất khẩu

1. Hướng dẫn cách hạch toán hàng xuất khẩu

a) Hạch toán thuế xuất khẩu phải nộp:

** Trường hợp tách ngay được thuế xuất khẩu phải nộp tại thời điểm giao dịch phát sinh, sẽ phản ánh doanh thu không bao gồm thuế xuất khẩu:

Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Có TK 3333 – Thuế xuất nhập khẩu (chi tiết thuế XK).

** Trường hợp không tách ngay được thuế xuất khẩu phải nộp thì phản ánh doanh thu bao gồm cả thuế xuất khẩu:

Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

– Định kỳ khi xác định số thuế xuất khẩu phải nộp:
Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Có TK 3333 – Thuế xuất nhập khẩu (chi tiết thuế XK).

– Ghi nhận giá vốn:
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Có TK 155, 156…

– Khi nộp tiền thuế xuất khẩu vào NSNN:
Nợ TK 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế xuất khẩu)
Có các TK 111, 112,…

– Thuế xuất khẩu được hoàn hoặc được giảm (nếu có):
Nợ các TK 111, 112, 3333
Có TK 711 – Thu nhập khác.

b) Hạch toán tỷ giá doanh thu hàng xuất khẩu:

** Trường hợp nhận trước tiền của khách hàng:

  • Nếu nhận trước toàn bộ số tiền hàng:

– Khi nhận trước tiền hàng:

Nợ các TK 111 (1112), 112 (1122) (theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm nhận trước)
Có TK 131 – Phải thu của khách hàng.

– Khi xuất hàng ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm nhận trước:
Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng (tỷ giá thực tế thời điểm nhận trước)
Có các TK 511,

  •  Nếu nhận trước 1 phần số tiền hàng:

– Khi nhận trước 1 phần tiền hàng:
Nợ các TK 111 (1112), 112 (1122) (theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm nhận trước)
Có TK 131 – Phải thu của khách hàng.

– Khi xuất khẩu hàng cho khách:

+ Đối với phần doanh thu tương ứng với số tiền đã nhận trước của người mua, thì ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm nhận trước:
Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng (tỷ giá thực tế thời điểm nhận trước)
Có các TK 511.

+ Đối với phần doanh thu chưa thu được tiền, thì ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh:
Nợ TK 131 – (theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh)
Có các TK 511, 711.

+ Khi khách hàng trả nốt số tiền còn lại:
Nợ các TK 111 (1112), 112 (1122) (tỷ giá thực tế tại ngày giao dịch)
Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (lỗ tỷ giá hối đoái)
Có các TK 131, 136, 138 (tỷ giá ghi sổ kế toán).
Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (lãi tỷ giá hối đoái).

** Trường hợp xuất hàng trước thanh toán sau:

  •  Nếu KH trả tiền cùng ngày hoàn thành thủ tục hải quan:

Nợ các TK 111(1112), 112(1122)… (tỷ giá thực tế tại ngày giao dịch)
Có các TK 511 (tỷ giá thực tế tại ngày giao dịch).

  • Nếu KH trả tiền sau ngày hoàn thành thủ tục hải quan:

Nợ TK 131 (tỷ giá thực tế tại ngày giao dịch)
Có các TK 511 (tỷ giá thực tế tại ngày giao dịch).

– Khi nhận được tiền:

+ Nếu lỗ tỷ giá:
Nợ các TK 111 (1112), 112 (1122) (tỷ giá thực tế tại ngày giao dịch)
Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (lỗ tỷ giá hối đoái)
Có 131 (tỷ giá ghi sổ kế toán)

+ Nếu lãi tỷ giá:
Nợ các TK 111 (1112), 112 (1122) (tỷ giá thực tế tại ngày giao dịch)
Có 131 (tỷ giá ghi sổ kế toán)
Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (lãi tỷ giá hối đoái).

2. Một số quy định khi xuất khẩu hàng hóa

a) Sử dụng hóa đơn Thương mại khi xuất khẩu hàng hóa:

“- Khi xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài sẽ sử dụng hóa đơn thương mại
– Khi xuất khẩu hàng hóa vào khu phi thuế quan sử dụng hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng.”

(Theo Công văn số 11352/BTC-TCHQ ngày 14/8/2014 của Bộ Tài chính)

b) Thời điểm ghi nhận doanh thu xuất khẩu:

“Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan”.
(Theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC)

– Căn cứ để xác định doanh thu hàng xuất khẩu là: Tờ khai hải quan, hóa đơn thương mại (Invoice), chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt…

Bài viết: “Cách hạch toán hàng xuất khẩu”

Có thể bạn quan tâm: “Biểu thuế Xuất nhập khẩu áp dụng từ ngày 01/09/2016”

Ngày 01/09/2016 Chính phủ ban hành Nghị định 122/2016/NĐ-CP.
Nghị định này ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp và thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Ban hành kèm theo Nghị định này:
1. Phụ lục I – Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế.
2. Phụ lục II – Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.
3. Phụ lục III – Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp đối với mặt hàng xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe), đã qua sử dụng.
4. Phụ lục IV – Danh mục hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan đối với các mặt hàng thuộc diện áp dụng hạn ngạch thuế quan.

Đối với xe ô tô đã qua sử dụng:

– Nếu thuộc loại từ 9 chỗ ngồi trở xuống có dung tích xi lanh dưới 1.500cc hoặc từ 10 – 15 chỗ ngồi thì áp dụng mức thuế nhập khẩu tuyệt đối theo Phụ lục III Nghị định này;

– Nếu dưới 9 chỗ ngồi nhưng có dung tích xi lanh từ 1.500cc trở lên thì áp dụng mức thuế nhập khẩu hỗn hợp theo Phụ lục III Nghị định này;

– Trường hợp là xe từ 16 chỗ trở lên hoặc xe tải không quá 5 tấn thì áp dụng mức thuế là 150%;

– Các xe ô tô loại khác áp dụng mức thuế bằng 1,5 lần xe ô tô mới cùng chủng loại (Điều 7, Nghị định 122/2016/NĐ-CP).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2016.

  • Related Posts

    Thêm bình luận