Cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT - Học kế toán thuế hồ chí minh

Cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

Cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT. Trường hợp kê khai thiếu, kê khai sai, bỏ sót hóa đơn,… thì xử lý như thế nào? Phát hiện sai sót nhưng chưa hết hạn nộp hồ sơ hay đã hết hạn nộp hồ sơ khai thuế thì giải quyết ra sao?,… Bài viết dưới đây sẽ phần nào gỡ bỏ khúc mắc đó của bạn.

cach-ke-khai-bo-sung-dieu-chinh-thue-gtgt

Hình ảnh: Cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

1. Phát hiện sai sót nhưng trong thời hạn nộp tờ khai

– Không lập tờ khai bổ sung mà chỉ cần lập lại tờ khai mới cho đúng rồi nộp lại trước thời hạn vậy là xong. (Vì cơ quan thuế sẽ chấp nhận tờ khai cuối cùng trong thời hạn nộp là tờ khai đúng)

2. Phát hiện sai sót nhưng đã hết hạn nộp hồ sơ khai thuế

a) Sai sót không làm ảnh hưởng đến tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ:

+ Những lỗi sai: Kê khai sai số hóa đơn, sai ngày tháng năm hóa đơn, sai tên, MST công ty, …

+ Cách xử lý:

– Không lập tờ khai bổ sung mẫu số 01/KHBS:

– Vào trực tiếp kỳ kê khai sai – > Chọn :”Tờ khai lần đầu” -> Vào phụ lục kê khai sai – > Sửa lại cho đúng. (Lưu tại doahh nghiệp để sau này giải trình).

– Từ ngày 1/1/2015 theo điều 5 Luật Luật số 71/2014/QH13 thì các bạn chỉ cần nộp tờ khai thuế GTGT mà không cần nộp phụ lục đính kèm. Nên trường hợp này các bạn không cần nộp lại tờ khai, mà chỉ sửa lại để sau này giải trình khi quyết toán là được.

– Nếu các bạn muốn yên tâm hơn có thể làm công văn để giải trình với thuế.

==> Tải mẫu công văn giải trình thuế (tải tại đây)

b) Sai sót ảnh hưởng đến tiền thuế phải nộp , tiền thuế được khấu trừ

+ Những lỗi sai: Kê khai sai tiền thuế GTGT, sai giá trị hàng hóa, kê khai thừa – thiếu hóa đơn đầu ra, bỏ sót hóa đơn đầu ra, kê khai sai số tiền …

+ Cách kê khai bổ sung điều chỉnh:

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK 

Chọn mục thuế GTGT –> chọn mẫu 01/GTGT -> Chọn “Kỳ kê khai sai” -> Tích Chọn “Tờ khai bổ sung”, chi tiết như hình bên dưới, sau đó nhấn đồng ý.

aa

Bước 2: Điều chỉnh các số liệu trên “Tờ khai điều chỉnh”

– NGUYÊN TẮC: SAI ĐÂU SỬA ĐÓ (Tức là sai chỉ tiêu nào, sửa chỉ tiêu đó)

+ Nếu sai sót là hóa đơn đầu vào: Kê khai điều chỉnh tăng/ giảm trực tiếp trên cả 3 chỉ tiêu là: Chỉ tiêu [23], [24] và [25]

+ Nếu sai sót là hóa đơn đầu ra: Kê khai điều chỉnh tăng/ giảm trực tiếp trên các chỉ tiêu từ: Chỉ tiêu [29] đến [33].

– Sau khi điều chỉnh xong các bạn ấn “Tổng hợp KHBS”. Tiếp đó xử lý số liệu theo Bước 3

Bước 3: Sau khi kê khai điểu chỉnh, bổ sung xong các bạn Click vào “Tổng hợp KHBS” phía dưới, -> Màn hình sẽ chuyển sang “Phụ lục KHBS”:

– Các bạn chỉ cần quan tâm đến 2 chỉ tiêu trên tờ “KHBS” là: Chỉ tiêu [40] và Chỉ tiêu [43] để xử lý cụ thể như sau:

+ Nếu Chỉ tiêu [40] < 0: Là giá trị âm (nằm trong ngoặc). (Giảm số thuế GTGT phải nộp trong kỳ)

==> Cách xử lý:
– Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” để nộp qua mạng cho cơ quan thuế.
– Có thể trừ vào tiền thuế phải nộp của kỳ sau hoặc hoàn thuế. (Nhưng phải theo dõi bên ngoài).
Chú ý: Không được nhập vào Chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.

+ Nếu Chỉ tiêu [40] > 0: Là giá trị dương (Tăng số thuế GTGT phải nộp trong kỳ)

==> Cách xử lý:
– Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” để nộp qua mạng cho cơ quan thuế.
– Nộp số tiền thuế phải nộp (+) cộng thêm tiền phạt chậm nộp mà phần mềm đã tính cho bạn (Ở phần B “Tính số tiền chậm nộp”) và Công văn giải trình sai sót (nếu có).

+ Nếu Chỉ tiêu [43] < 0: Là giá trị âm (vì nằm trong ngoặc). (Giảm số thuế GTGT được khấu trừ của kỳ bổ sung).

==> Cách xử lý:
– Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” để nộp qua mạng cho cơ quan thuế.
– Nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [37] của kỳ hiện tại.

+ Nếu Chỉ tiêu [43] > 0: Là giá trị dương (Tăng số thuế GTGT được khấu trừ của kỳ bổ sung).
==> Cách xử lý:
– Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” để nộp qua mạng cho cơ quan thuế.
– Nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.

Chú ý:

  • Những hóa đơn đầu vào bỏ sót thì không cần phải khai bổ sung mà có thể kê khai vào kỳ hiện tại và vẫn được khấu trừ (Nhưng phải trước khi Cơ quan thuế có quyết định thanh – kiểm tra).
  • Những hóa đơn đầu ra bỏ sót thỉ phải kê khai bổ sung lại kỳ phát sinh hóa đơn đó.

Bài viết: “Cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm:

  • Related Posts

    Thêm bình luận