Cách kê khai hóa đơn đầu ra, đầu vào bị bỏ sót - Học kế toán thuế hồ chí minh

Cách kê khai hóa đơn đầu ra, đầu vào bị bỏ sót

Cách kê khai hóa đơn đầu ra, đầu vào bị bỏ sót. Hóa đơn quên kê khai, bị bỏ sót thì xử lý như thế nào?

Cách kê khai hóa đơn đầu ra, đầu vào bị bỏ sót

Hình ảnh: Cách kê khai hóa đơn đầu ra, đầu vào bị bỏ sót

1. Kê khai hóa đơn đầu vào bỏ sót

– Thời điểm mà phát hiện hóa đơn bỏ sót của kỳ nào thì phải kê khai và khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót nhưng phải là trước khi cơ quan thuếhoặc cơ quan có đủ chức năng, thẩm quyền công bố quyết định, thanh, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế.

Ví dụ: Ngày 11/12/2016 Công ty phát hiện bỏ sót 1 hóa đơn ngày 1/10/2015 chưa kê khai, số tiền là: 10.000.000 tiền thuế GTGT là: 1.000.000

Công ty cần kê khai vào “Mục I – Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ” trên tờ khai 01/GTGT của tháng 11/2016 (Vì hạn nộp tờ khai tháng 11/2016 là đến hết ngày 20/12/2016) nhưng phải trước khi cơ quan thuế hoặc cơ quan có chức năng, thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế.

Kê khai vào chỉ tiêu 23, 24, 25 của tờ khai 11/GTGT của tháng 11/2016 cụ thể như sau:

– Kê khai vào chỉ tiêu 23: 10.000.000

– Chỉ tiêu: 24, 25: 1.000.000

Lưu ý: Những hóa đơn đầu vào kê khai sau khi được hoàn thuế GTGT thì sẽ không được khấu trừ.

2. Kê khai hóa đơn đầu ra bỏ sót

– Hóa đơn đầu ra xuất bán mà phát sinh kỳ nào thì phải thực hiện khai bổ sung và điều chỉnh kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đó theo đúng quy định.

Ví dụ: Ngày 28/11/2016 công ty phát hiện có 1 hóa đơn GTGT đầu ra ngày 05/10/2016 chưa kê khai với tổng số tiền là: 10.000.000, còn tiền thuế GTGT là: 1.000.000 thì công ty cần phải kê khai bổ sung và điều chỉnh lại thuế GTGT của tháng 10/2016.

Bước 1: Vào tờ khai của tháng 10/2016 -> rồi chọn “Tờ khai bổ sung” -> Lần 1 (bởi là lần đầu)

Bước 2: Bổ sung lại chỉ tiêu 32, 33 (bởi mặt hàng thuế suất 10%)

Cụ thể: Lấy số tiền hiện tại mà có trên chỉ tiêu 23 cộng thêm vào đó 10.000.000, rồi sau đó lấy số tiền thuế hiện đang có trên chỉ tiêu 24 cộng thêm 1.000.000 tiền thuế. Nhập xong thì ta ấn “Tổng hợp KHBS”

Bước 3: Tiếp theo tích chọn sang mục phụ lục “KHBS” để xử lý số liệu sau khi đã khai bổ sung.

Ta chỉ cần quan tâm đến 2 chỉ tiêu là 40 và 43 của bên “giải trình khai bổ sung, điều chỉnh”, cụ thể như ở dưới đây:

– Nếu [40] > 0: Số tiền không nằm trong ngoặc () (Tăng số tiền thuế phải nộp).

– Nếu [40] < 0: Số tiền nằm trong ngoặc () (Làm giảm tiền thuế phải nộp).

Lưu ý: Không được nhập vào Chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.

– Nếu [43] > 0: Số tiền không nằm trong ngoặc () (Tăng số thuế GTGT được khấu trừ).

– Nếu [43] < 0:Số tiền nằm trong ngoặc () (Giảm số thuế GTGT được khấu trừ).

Bài viết: “Cách kê khai hóa đơn đầu ra, đầu vào bị bỏ sót”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm:

Cách kê khai thuế hàng bán bị trả lại

  • Related Posts

    Thêm bình luận