Cách kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng và theo quý - Học kế toán thuế hồ chí minh

Cách kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng và theo quý

Cách kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng và theo quý. Đối tượng cần kê khai là ai? Cách kê khai theo phương pháp khấu trừ, theo phương pháp trực tiếp như thế nào? Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế? Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây nhé.

cach-ke-khai-thue-gia-tri-gia-tang-hang-thang-va-theo-quy

Hình ảnh: Cách kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng và theo quý

A/ Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

1. Đối tượng:

– Doanh nghiệp có doanh thu hàng năm > 1 tỷ đồng (trừ hộ, cá nhân kinh doanh).
– Doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ (trừ hộ, cá nhân kinh doanh)
– Thời gian áp dụng là 2 năm liên tục.

(Trích theo Công văn Số 17557/BTC-TCT và Thông tư 219/2013/TT- BTC)

** Những doanh nghiệp sau được đăng ký kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

– Doanh nghiệp có doanh thu hàng năm < 1 tỷ.
– Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của doanh nghiệp đang kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
– Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.

(Theo Thông tư 119/2014/TT- BTC)

=> Vậy:

– Những doanh nghiệp trên muốn đăng ký kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì làm Mẫu 06/GTGT. Thời hạn chậm nhất là ngày 20/12 của năm trước liền kề.
– Nếu là doanh nghiệp mới thành lập thì thời hạn nộp mẫu 06/GTGT là trước thời hạn nộp Tờ khai thuế GTGT kỳ đầu tiên.

a) Đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý:

Những Doanh nghiệp có tổng doanh thu của năm trước liền kề < 50 tỷ đồng thì kê khai thuế GTGT theo quý.
(Trong đó: Tổng Doanh thu là bao gồm cả doanh thu chịu thuế GTGT và doanh thu không chịu thuế GTGT – theo Thông tư 151/2014/TT-BTC)

Chú ý: Những doanh nghiệp mới thành lập phải kê khai thuế GTGT theo quý.
– Sau khi SXKD đủ 12 tháng (của 1 năm dương lịch) thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu để xác định kê khai theo tháng hay theo quý.

Ví dụ:
– Công ty A bắt đầu hoạt SXKD từ tháng 01/2016 thì năm 2016 thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Sau đó căn cứ vào doanh thu của năm 2016 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2017 kê khai thuế tháng hay khai quý.

– Công ty B bắt đầu hoạt động SXKD từ tháng 8/2015 thì năm 2015, 2016 thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Sau đó căn cứ vào doanh thu của năm 2016 để xác định năm 2017 kê khai thuế theo tháng hay theo quý.

+ Nếu đủ điều kiện kê khai theo tháng (Doanh thu năm 2016 > 50 tỷ), mà muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo theo Mẫu số 07/GTGT (ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp
+ Thời hạn chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

b) Đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng

Những doanh nghiệp có tổng doanh thu của năm trước liền kề > 50 tỷ đồng thì kê khai thuế GTGT theo tháng.

c) Chu kỳ kê khai theo tháng/ Quý:

– Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm.
– Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.

2. Hồ sơ khai thuế GTGT theo tháng, quý theo phương pháp khấu trừ

Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT.

Xem thêm: Cách lập tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT

B/ Kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

1. Kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT:

a. Đối tượng:
– Doanh nghiệp hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

b. Hồ sơ khai thuế GTGT tháng/ quý theo phương pháp trực tiếp trên GTGT:

– Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 03/GTGT.

2. Kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu:

a. Đối tượng:
– Những doanh nghiệp có doanh thu hàng năm < 1 tỷ đồng.
– Hộ, cá nhân kinh doanh.
– Doanh nghiệp mới thành lập không đủ điều kiện đăng ký tính thuế theo phương pháp khấu trừ.

b. Hồ sơ khai thuế GTGT tháng/quý theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu:

– Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT

Xem thêm: Cách lập tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu theo mẫu 04/GTGT

C/ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng sau
– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo quý chậm nhất là ngày 30 của quý sau

Bài viết: “Cách kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng và theo quý”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: ” Tài sản góp vốn để thành lập doanh nghiệp có phải kê khai tính thuế GTGT?”

Theo quy định tại khoản 7, Điều 5 Thông tư số 219 năm 2013 của Bộ Tài chính thì cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế khi góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có:

– Biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết;
– Biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật, kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.

  • Related Posts

    Thêm bình luận