Cách kê khai thuế hàng bán bị trả lại - Học kế toán thuế hồ chí minh

Cách kê khai thuế hàng bán bị trả lại

Cách kê khai thuế hàng bán bị trả lại mới nhất. Khách hàng xuất hóa đơn trả lại hàng do hàng bị lỗi thì kê khai như thế nào? Trên phần mềm cũ thì chúng ta kê khai hóa đơn đó và bảng kê mua vào và bán ra, nhưng trên phần mềm mới HTKK 3.4.0 đã bỏ các phụ lục đó thì xử lý như thế nào? Các bạn cùng tìm hiểu câu trả lời trong bài viết này nhé.

cach-ke-khai-thue-hang-ban-bi-tra-lai

Hình ảnh: Cách kê khai thuế hàng bán bị trả lại

Theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC:

“Thì khi lập hóa đơn hàng bán trả lại thì trên hoá đơn phải ghi rõ: Hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT.”

Chi tiết Theo Công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng cục thuế:

“Ví dụ 6: Tháng 05/2015 Công ty A xuất hóa đơn bán hàng cho Công ty B với tổng giá trị hàng hóa bán ra là 100 triệu đồng, thuế GTGT đầu ra 10 triệu đồng. Công ty A và Công ty B đã thực hiện kê khai hóa đơn này theo quy định. Tháng 07/2015, Công ty B phát hiện hàng hóa đã giao không đúng quy cách, chất lượng.

– Trường hợp Công ty B trả lại toàn bộ hàng hóa: Công ty B xuất hóa đơn trả lại hàng cho Công ty A với giá trị hàng hóa trả lại là 100 triệu đồng, thuế GTGT là 10 triệu đồng. Căn cứ hóa đơn trả lại hàng, Công ty A điều chỉnh giảm doanh số bán và thuế GTGT đầu ra, Công ty B điều chỉnh giảm doanh số mua và thuế GTGT đầu vào tại kỳ tính thuế tháng 07/2015 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 08/2015.

– Trường hợp hai bên thống nhất điều chỉnh giảm giá bán: Công ty A xuất hóa đơn điều chỉnh giảm giá trị hàng hóa và thuế GTGT theo quy định. Căn cứ hóa đơn điều chỉnh, Công ty A điều chỉnh giảm doanh số bán và thuế GTGT đầu ra, Công ty B điều chỉnh giảm doanh số mua và thuế GTGT đầu vào tại kỳ tính thuế tháng 07/2015 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 08/2015.”

==> Cách kê khai:

Vì trên phần mềm HTKK 3.4.0 đã bỏ các phụ lục, nên bạn kê khai điều chỉnh giảm trực tiếp các Chỉ tiêu trên Tờ khai 01/GTGT.

– Bên bán “bên bị trả”:  Kê khai ÂM (Hoặc trừ đi giá trị hóa đơn trả lại) vào các Chỉ tiêu Hàng hóa, dịch vụ bán ra theo mức thuế suất tương ứng của doanh nghiệp (Chỉ tiêu 29 – 33).

– Bên mua “bên trả lại hàng”: Kê khai ÂM (Hoặc trừ đi giá trị của hóa đơn trả lại) vào các Chỉ tiêu mua vào (Chỉ tiêu 23 – 25)

==> Hướng dẫn cách kê khai hóa đơn hàng bán trả lại:

Ví dụ: Với hóa đơn như sau:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
12345

6 = 4 x 5

01Máy tính DELL

Chiếc

112.000.000

12.000.000

(Xuất hàng trả lại do không đúng chất lượng)

       Cộng tiền hàng:                                                                                                                  12.000.000

Thuế suất GTGT:   10  %  , Tiền thuế GTGT:                                                              1.200.000

Tổng cộng tiền thanh toán                                                                                                          13.200.000
Số tiền viết bằng chữ: Mười ba triệu hai trăm nghìn đồng.

a) Nếu trong kỳ chỉ phát sinh 1 hóa đơn trả lại hàng:

– Theo Công văn 4943: Sẽ Kê khai vào kỳ hiện tại (theo như ngày trên hóa đơn) -> Và phải kê khai điều chỉnh giảm doanh số và thuế GTGT ==> Nên sẽ phải kê khai ÂM.

 • Bên bán (Bên bị trả): 
  – Kê khai ÂM vào Chỉ tiêu 32: -12.000.000
  – Kê khai ÂM vào Chỉ tiêu 33: – 1.200.000
 • Bên mua (Bên trả lại):
  – Kê khai ÂM vào Chỉ tiêu 23: -12.000.000
  – Kê khai ÂM vào Chỉ tiêu 24: – 1.200.000
  – Kê khai ÂM vào Chỉ tiêu 25: – 1.200.000

b) Nếu trong kỳ phát sinh nhiều hóa đơn khác:

Sau khi đã kê khai các hóa đơn khác, các bạn lấy số liệu đã kê khai trên các chỉ tiêu trừ (-) đi số tiền giá trị hàng hóa, dịch vụ và thuế GTGT tương ứng với hóa đơn.

c) Hóa đơn trả lại hàng và hóa đơn xuất hàng cùng 1 kỳ.

Ví dụ:

– Ngày 5/11/2016 Công ty ABC xuất hóa đơn 001, thuế GTGT 10% cho Công ty XYZ.
– Nhưng do hàng không đúng quy cách nên bên XYZ trả lại hàng và xuất hóa đơn trả lại hàng 002 vào ngày 10/11/2016.

==> Cách kê khai:

 • Bên bán (Bên bị trả):
  – Kê khai hóa đơn 001 vào chỉ tiêu 32 và 33 như bán hàng bình thường.
  – Kê khai ÂM (hoặc trừ đi giá trị và tiền thuế) hóa đơn 002 (hóa đơn hàng trả lại) vào các chỉ tiêu 32, 33 (như hướng dẫn ở trên)
  => Hoặc KHÔNG cần kê khai 2 hóa đơn này (Vì 2 hóa đơn này tự cấn trừ cho nhau)
 • Bên mua (Bên trả lại):
  – Kê khai hóa đơn 001 vào chỉ tiêu 23, 24, 25 như hóa đơn đầu vào bình thường (Nếu đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế GTGT)
  – Kê khai ÂM (hoặc trừ đi giá trị và tiền Thuế) hóa đơn 002 (hóa đơn hàng trả lại) vào các chỉ tiêu 23, 24, 25 (như hướng dẫn ở trên VD 1)
  => Hoặc KHÔNG cần kê khai 2 hóa đơn này (Vì 2 hóa đơn này tự cấn trừ cho nhau).

Bài viết: “Cách kê khai thuế hàng bán bị trả lại “

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: 

 • Related Posts

  Thêm bình luận