Cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01 GTGT

Cách lập tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01 gtgt

Cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01 GTGT trên phần mềm HTKK  mới nhất . Bài viết hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT theo tháng và theo quý áp dụng đối với doanh nghiệp kê khai theo phương pháp khấu trừ .

Cách-lập-tờ-khai-thuế-GTGT-mẫu-01-GTGT

Hình ảnh: Cách lập tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01 gtgt

Mở phần mềm HTKK  –> Đăng nhập vào phần mềm:

-> Chọn: “Thuế giá trị gia tăng”
-> Chọn: “01/GTGT Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (TT156/2013, TT26/2015)”
-> Chọn loại tờ khai: “Tờ khai tháng hoặc Tờ khai quý)
-> Chọn kỳ tính thuế: “Tháng – quý, năm” (mặc định sẽ là tháng hoặc quý hiện tại)
-> Chọn các phụ lục nếu có (Hiện tại đã bỏ 2 phụ lục là 01-1/GTGT và 01-2/GTGT)
-> Sau đó chọn: “Đồng ý”: như hình dưới:

Xem thêm:
– DOWNLOAD PHẦN MỀM HTKK MỚI NHẤT (Chát trực tiếp với tư vấn viên  lấy link tải ở góc bên tay phải nhé )
– Download mẫu 01 GTGT Tờ khai thuếGTGT khấu trừ (Chát trực tiếp với tư vấn viên  lấy link tải ở góc bên tay phải nhé )

ke-khai-thue-gtgt

– Sau khi các bạn ấn “Đồng ý” màn hình sẽ xuất hiện như hình dưới:

ke-khai-thue-gtgt2
hoc-ke-toan-thuc-hanh

*** Cách ghi các chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT khấu trừ mẫu 01/GTGT:

Chỉ tiêu [21]: Nếu trong kỳ không phát sinh bạn click vào đây.

Chỉ tiêu [22]: Số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang:
– Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số thuế đã ghi trên chỉ tiêu [43] của Tờ khai thuế GTGT kỳ trước.
– Trường hợp bạn cài lại máy tính hoặc bị mất dữ liệu thì bạn phải nhập bằng tay số tiền ở chỉ tiêu [43] của kỳ trước vào đây.

Chỉ tiêu [23]: Giá trị của hàng hóa, dịch vụ mua vào:
– Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng giá trị HHDV mua vào trong kỳ chưa có thuế GTGT.

Chỉ tiêu [24]: Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào:
– Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng toàn bộ số tiền thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào (Dù được khấu trừ hay không được khấu trừ, thì các bạn cũng nhập hết vào đây nhé)

Chỉ tiêu [25]: Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này:
– Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng số tiền thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ (Chỉ nhập phần tiền thuế GTGT đủ điều kiện được khấu trừ).

Chỉ tiêu [26]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT
– Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT

Chỉ tiêu [27] và [28]: Phần mềm sẽ tự động cập nhật.

Chỉ tiêu [29]: Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%
– Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 0%

Chỉ tiêu [30] và [31]: Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5%
– Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 5% và Tiền thuế GTGT

Chỉ tiêu [32] và [33]: Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%
– Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 10% và Tiền thuế GTGT

Chỉ tiêu [32a]: Hàng hoá, dịch vụ bán ra không tính thuế:
– Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT (Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT các bạn xem tại Điều 5 Thông tư 219 nhé)

Chỉ tiêu [34], [35] và [36]: Phần mềm sẽ tự động cập nhật.

Chú ý: 2 Chỉ tiêu [37] và [38] chỉ thực hiện khi kỳ trước các bạn có kê khai bổ sung, điều chỉnh hoặc yêu cầu của Cơ quan thuế.

Chỉ tiêu [37]: Điều chỉnh giảm:
– Nếu Chỉ tiêu [43] trên tờ khai bổ sung KHBS của kỳ trước là số âm (tức là trong ngoặc) thì bạn nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [37] của kỳ hiện tại.

Chỉ tiêu [38]: Điều chỉnh tăng:
– Cũng như chỉ tiêu [37] nhưng ngược lại.
– Tức là nếu Chỉ tiêu [43] trên tờ khai KHBS của kỳ bổ sung, điều chỉnh là số dương thì các bạn nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.

Chỉ tiêu [39] đến Chỉ tiêu [43]: Phần mềm tự động cập nhật.

Chỉ tiêu [40b]:
– Chỉ Áp dụng đối với trường hợp NNT thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế GTGT của HHDV mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

– Chỉ tiêu [40b] nhập vào bảng chỉ tiêu này tương ứng với chỉ tiêu 28a “Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư” trên tờ khai 02/GTGT. Giá trị tại chỉ tiêu 28a trên tờ khai 02/GTGT không được lớn hơn giá trị chỉ tiêu [40a].

Lưu ý:

Chỉ tiêu [40]: Nếu xuất hiện số tiền ở đây thì mang tiền thuế đi nộp.
Chỉ tiêu [43]: Nếu xuất hiện số tiền ở đây thì phần mềm sẽ tự động chuyển sang Chỉ tiêu [22] của kỳ sau. (Không phải nộp tiền thuế).

Bài viết: “Cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01 GTGT “

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: “Một số hướng dẫn về hóa đơn từ Tổng cục thuế”

1/ Mất hóa đơn đầu ra liên 2, đã xóa bỏ, xử phạt thế nào?

Căn cứ: Điểm a, Khoản 4, Điều 11, Thông tư 10/2014/TT-BTC
Theo đó:
Trường hợp doanh nghiệp làm mất hóa đơn đầu ra liên 2 đã xóa bỏ và đã lập hóa đơn khác thay thế thì chỉ bị phạt cảnh cáo.Nguồn tham khảo: Công văn 3387/TCT-CS, ngày 29/07/2016

2/ Việc lập hóa đơn khi được hoàn trả phí bảo hiểm

Căn cứ:
– Điều 1, Thông tư 09/2011/TT-BTC
– Khoản 2(đ), Điều 9, Thông tư 09/2011/TT-BTC
Theo đó:
Đối với khách hàng mua bảo hiểm là các doanh nghiệp khi được công ty hoàn trả phí bảo hiểm, thì khi được công ty bảo hiểm yêu cầu hóa đơn GTGT, doanh nghiệp phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi rõ số tiền phí bảo hiểm do công ty bảo hiểm hoàn trả, tiền thuế GTGT và lý do hoàn trả.

Hóa đơn này là căn cứ để công ty bảo hiểm điều chỉnh doanh số, số thuế GTGT đầu ra và doanh nghiệp mua bảo hiểm điều chỉnh chi phí mua bảo hiểm, số tiền thuế GTGT đã kê khai hoặc khấu trừ.

  • Related Posts

    Thêm bình luận