Cách lập tờ khai thuế môn bài năm 2017 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Cách lập tờ khai thuế môn bài năm 2017

Cách lập tờ khai thuế môn bài năm 2017 . Kể từ ngày 01/01/2017, Doanh nghiệp nộp tờ khai thuế môn bài theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP. Bài viết dưới đây hướng dẫn cách lập tờ khai thuế môn bài như sau:

huong-dan-lap-to-khai-thue-mon-bai-nam-2017

Hình ảnh: Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế môn bài năm 2017

1. Cách lập tờ khai thuế môn bài 

Đầu tiên, các bạn tải mẫu tờ khai thuế môn bài theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP.

>>> Xem thêm tại đây: Tờ khai thuế môn bài theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP

to-khai-mon-bai-2017

==> Cách kê khai như sau:

[01] Kỳ tính thuế: Ghi năm nộp thuế môn bài. 

[02] Lần đầu: Nếu Doanh nghiệp kê khai lần đầu, bạn tích dấu “x”

[03] Bổ sung lần thứ: Trường hợp Doanh nghiệp đã kê khai từ các năm trước rồi, đây là lần kê khai thứ mấy thì các bạn viết vào

[04] Người nộp thuế : Ghi tên công ty nộp thuế

Lưu ý: Nếu Doanh nghiệp có chi nhánh ở khác Tỉnh, Thành phố với trụ sở chính, thì chi nhánh của Doanh nghiệp phải nộp thuế môn bài tại địa phương nơi chi nhánh hoạt động và ghi theo tên chi nhánh.

[05] Mã số thuế: Ghi mã số thuế của Doanh nghiệp.

[06] Địa chỉ: Ghi địa chỉ của Doanh nghiệp.

[07] Quận/huyện: ………..

[08] Tỉnh/Thành phố: ………………

[09] Điện thoại: Ghi số điện thoại của Công ty

[10] Fax: Ghi Fax của công ty

[11] Email: mail của công ty để cơ quan thuế liên lạc.

** Từ chỉ tiêu [12] đến [20] là dành cho đại lý thuế, nên bỏ qua phần này:

[12] Đại lý thuế (nếu có) :………….. 

[13] Mã số thuế: …………………………………….

[14] Địa chỉ: ………………………………………

[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/Thành phố: …………………

[17] Điện thoại: ………………… [18] Fax: ……………… [19] Email: ………………

[20] Hợp đồng đại lý thuế số:………………………….ngày ………………………..

[21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm: (đánh dấu “X” nếu có)

– Nếu Doanh nghiệp lập tờ khai thuế môn bài lần đầu trong năm tính thuế thì không cần đánh dấu chỉ tiêu này.

– Nếu doanh nghiệp có phát sinh thêm thuế môn bài trong năm, phải khai bổ sung và nộp thuế môn bài cho cơ sở kinh doanh mới thành lập thuộc diện Người nộp thuế phải khai và nộp thuế môn bài thì đánh dấu (x) vào ô này.

** Kê khai các chỉ tiêu trong bảng:

[22] Người nộp thuế môn bài: Ghi theo tên giống chỉ tiêu [04].

–> Ghi các cột tương ứng như sau:

  • Cột “Vốn điều lệ, hoặc vốn đầu tư, doanh thu”: Ghi theo số vốn đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư tính đến thời điểm 31/12 năm trước. Nếu là hộ gia đình thì ghi doanh thu trong năm.
  • Cột “Mức thuế môn bài”: ghi theo mức tương ứng với mức vốn đăng ký theo quy định tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP.

>>> Xem thêm: Mức thuế môn bài năm 2017

[23] Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương (ghi rõ tên, địa chỉ):

– Nếu đơn vị là trụ sở chính nộp thuế môn bài: thì ghi các chi nhánh, nhà máy, xưởng sản xuất, cửa hàng, địa điểm kinh doanh… hạch toán phụ thuộc trong cùng địa phương cấp tỉnh với trụ sở chính.

– Nếu đơn vị là chi nhánh ở khác địa phương cấp tỉnh với đơn vị chính: thì ghi các cửa hàng, cơ sở kinh doanh… hạch toán phụ thuộc chi nhánh (nếu có), đồng thời ghi đầy đủ vào các cột tương ứng.

[24] Tổng số thuế môn bài phải nộp: Ghi tổng số tiền phải nộp.

Chú ý: Tờ khai thuế môn bài theo NĐ 139/2016/NĐ-CP áp dụng từ năm 2017, gửi đến cơ quan thuế được coi là hợp lệ khi:

  • Tờ khai được lập theo đúng mẫu quy định trê .
  • Tờ khai ghi đầy đủ các thông tin về tên, địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại… của cơ sở kinh doanh.
  • Tờ khai được người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh ký tên và đóng dấu.

2. Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài 2017

– Trường hợp Doanh nghiệp mới thành lập: hạn nộp lệ phí và tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

– Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh: hạn nộp chậm nhất là trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận giấy đăng ký kinh doanh.

– Trường hợp Doanh nghiệp đang hoạt động: Nếu trong năm, doanh nghiệp không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp thì không phải nộp tờ khai thuế môn bài cho các năm sau. 

– Nếu Doanh nghiệp có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

Bài viết: “Cách lập tờ khai thuế môn bài năm 2017”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: “Điều kiện để khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí được trừ đối với khoản chi mua hàng hóa dịch vụ bằng thẻ tín dụng cá nhân”

Căn cứ:
– Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 26/2015/TT-BTC
– Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC

Theo đó:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trường hợp Công ty ủy quyền cho cá nhân là người lao động của Công ty sử dụng thẻ tín dụng cá nhân để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho người bán, sau đó Công ty sẽ thanh toán cho cá nhân thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng từ tài khoản của Công ty đã đăng ký với cơ quan thuế vào tài khoản của cá nhân.

Nếu hình thức thanh toán này được quy định cụ thể tại quy chế quản lý tài chính của Công ty hoặc Quyết định về việc ủy quyền của Công ty cho cá nhân;

Đồng thời các khoản chi nêu trên có đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh hàng hóa, dịch vụ được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, gồm:

+ Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mang tên và mã số thuế của Công ty;

+ Hồ sơ liên quan đến việc ủy quyền của doanh nghiệp cho cá nhân thanh toán với người bán và thanh toán lại với doanh nghiệp;

+ Chứng từ chuyển khoản ngân hàng của Công ty cho cá nhân thì hình thức thanh toán trên được coi là đáp ứng đủ điều kiện chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, làm căn cứ để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Công ty phải lập và theo dõi danh sách các tài khoản thẻ tín dụng cá nhân của người lao động được ủy quyền để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ theo hình thức nói trên và cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi cần.

 

  • Related Posts

    Thêm bình luận