Cách viết giấy đề nghị tạm ứng - Học kế toán thuế hồ chí minh

Cách viết giấy đề nghị tạm ứng

Cách viết giấy đề nghị tạm ứng – Mẫu giấy đề nghị tạm ứng được sử dụng rộng rãi ở các công ty và văn phòng làm việc. Các bạn có thể tải mẫu giấy tạm ứng này về và sử dụng miễn phí mỗi khi cần đề nghị công ty hoặc doanh nghiệp tạm ứng một khoản nào đó, ví dụ như giấy đề nghị tạm ứng hợp đồng, giấy đề nghị thanh toán tạm ứng hay các trường hợp khác. Mời các bạn tham khảo mẫu giấy đề nghị tạm ứng tiền dưới đây của chúng tôi.

1. Cách viết giấy đề nghị tạm ứng

Góc trên bên trái của Giấy đề nghị tạm ứng ghi rõ tên đơn vị, tên bộ phận. Giấy đề nghị tạm ứng do người xin tạm ứng viết 1 liên và ghi rõ gửi giám đốc doanh nghiệp (Người xét duyệt tạm ứng).

– Người xin tạm ứng phải ghi rõ họ tên, đơn vị, bộ phận và số tiền xin tạm ứng (Viết bằng số và bằng chữ).

– Lý do tạm ứng ghi rõ mục đích sử dụng tiền tạm ứng như: Tiền công tác phí, mua văn phòng phẩm, tiếp khách …

– Thời hạn thanh toán: Ghi rõ ngày, tháng hoàn lại số tiền đã tạm ứng.

Giấy đề nghị tạm ứng được chuyển cho kế toán trưởng xem xét và ghi ý kiến đề nghị giám đốc duyệt chi. Căn cứ quyết định của giám đốc, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị tạm ứng và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

Cụ thể cách ghi như sau:

+ Thông tin công ty: Bạn ghi công ty tại góc phía trên bên trái
+ Bộ phận thực hiện việc lập giấy đề nghị tạm ứng.
+ Ghi Ngày tháng năm và số chứng từ của Giấy đề nghị tạm ứng
Cụ thể ai là người tạm ứng và mục đích của việc tạm ứng là dùng cho việc gì, thời gian thanh toán tiền tạm ứng là ngày nào.
Cuối cùng là người lập đề nghị tạm ứng đi xin đầy đủ các chữ ký rồi tới thủ quỹ để lĩnh tiền.

Để tải giấy đề nghị tạm ứng về máy, bạn có thể nhấn vào nút download ngay bên dưới.

download

Các từ khóa liên quan: Cách viết giấy đề nghị tạm ứng. Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo thông tư 200. Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo thông tư 133. Mẫu giấy đề nghị tạm ứng mới nhất 2018.

Xem thêm: Cách viết giấy đề nghị tạm ứng.

  • Related Posts

    Thêm bình luận