Công việc kế toán cần làm từ tháng 12/2016 đến tháng 03/2017 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Công việc kế toán cần làm từ tháng 12/2016 đến tháng 03/2017

Công việc kế toán cần làm từ tháng 12/2016 đến tháng 03/2017 . Mỗi loại hình doanh nghiệp có thể phát sinh thêm một số công việc kế toán khác nhau nhưng dưới đây là các công việc cụ thể mà kế toán cần phải làm.

cong-viec-ke-toan-can-lam

Hình ảnh: Công việc kế toán cần làm từ tháng 12/2016 đến tháng 03/2017

1. Trong Tháng 12/2016

Chậm nhất ngày 20/12/2016, nộp mẫu 06/GTGT đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ cho 2 năm 2017+2018, nếu doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2014, 2015 hoặc quý 1+2+3/2016, có doanh thu dưới 1 tỷ.

>>> Xem thêm:  Download mẫu 06/GTGT – Đăng ký phương pháp tính thuế GTGT

Chậm nhất 31/12/2016,  nộp lại Tờ khai môn bài, nếu trong năm 2016 có thay đổi bậc môn bài.

>>> Xem thêm:  Tờ khai thuế môn bài theo nghị định 139/2016/NĐ-CP

– Rà soát lại sổ sách, chứng từ, cân đối doanh thu, chi phí, chuẩn bị cho Báo cáo tài chính cho năm 2016. Thời gian tháng 12 này cực kỳ quan trọng trong việc bổ sung các chứng từ thiếu cho cả năm.

** Ngày 31/12/2016:

+ Thực hiện việc kiểm kê tài sản cuối năm 2016 bao gồm Nguyên vật liệu, hàng hóa, Công cụ dụng cụ, Tài sải cố định, …

+ Thực hiện chốt và đối chiếu các khoản công nợ cuối năm 2016, bao gồm tất cả các khoản công nợ phải thu, phải trả…

2. Trong Tháng 01/2017

– Chậm nhất ngày 30/01/2017: nộp Tiền lệ phí môn bài cho năm 2017. Năm 2017 là năm có sự đổi mới về môn bài theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016:

>>> Xem thêm: Mức thuế môn bài mới nhất

– Chậm nhất ngày 20/01/2017: nộp các loại tờ khai và tiền thuế theo Tháng (cho tháng 12/2016): thuế GTGT tháng 12/2016, thuế TNCN tháng 12/2016, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 12/2016 và các tờ khai theo tháng khác (nếu có).

– Chậm nhất ngày 30/01/2017: nộp các loại tờ khai và tiền thuế theo Quý(cho quý 04/2016): thuế GTGT quý 4/2016, thuế TNCN quý 4/2016, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 4/2016 và các tờ khai theo quý khác (nếu có). Riêng thuế TNDN chỉ nộp TIỀN THUẾ mà ko phải nộp tờ khai.

3. Trong Tháng 02/2017

Chậm nhất ngày 20/02/2017: nộp các loại tờ khai và tiền thuế theo Tháng (cho tháng 01/2017): thuế GTGT tháng 01/2017, thuế TNCN tháng 01/2017, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 01/2017 và các tờ khai theo tháng khác (nếu có).

4. Trong tháng 03/2017

– Chậm nhất 31/03/2017: nộp Báo cáo tài chính năm 2016 cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê và cơ quan đăng ký kinh doanh.

– Chậm nhất 31/03/2017: nộp tờ khai Quyết toán thuế TNDN và TNCN 2016 và các t ờ khai Quyết toán năm 2016 khác (nếu có). Nộp bổ sung tiền thuế TNDN + TNCN nếu quyết toán có chênh lệch so với tạm tính quý.

>>> Xem thêm: Mẫu tờ khai Quyết toán thuế năm 2016

Nguồn: Lê Trịnh

Bài viết: “Công việc kế toán cần làm từ tháng 12/2016 đến tháng 03/2017 “

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: “Cách kê khai, Thuế suất thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh”

Căn cứ: Theo Điểm e Khoản 1 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC:

a. Thuế suất thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh:

Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh thì khai thuế giá trị gia tăng tạm tính theo tỷ lệ như sau:
– 2% đối với hàng hoá chịu thuế suất thuế GTGT 10% trên doanh thu hàng hoá chưa có thuế GTGT.
– 1% đối với hàng hoá chịu thuế suất thuế GTGT 5% trên doanh thu hàng hoá chưa có thuế GTGT.

b. Nơi nộp hồ sơ:
– Nộp cho cơ quan Thuế quản lý địa phương nơi có hoạt động bán hàng vãng lai.

c. Hồ sơ khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh:
– Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. (Các bạn có thể làm trên phần mềm HTKK rồi nộp qua mạng)

d. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh:
– Nộp theo từng lần phát sinh doanh thu.(10 ngày)
– Trường hợp phát sinh nhiều lần nộp hồ sơ khai thuế trong một tháng thì người nộp thuế có thể đăng ký với Cơ quan thuế nơi nộp hồ sơ khai thuế để nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng. (ngày thứ 20 hàng tháng)

e. Khi kê khai tại Trụ sở chính:
– Khi khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, người nộp thuế phải tổng hợp doanh thu phát sinh và số thuế GTGT đã nộp của doanh thu bán hàng vãng lai ngoại tỉnh trong hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính.
– Số thuế đã nộp (theo chứng từ nộp tiền thuế) của doanh thu bán hàng vãng lai được trừ vào số thuế GTGT phải nộp theo tờ khai thuế GTGT của người nộp thuế tại trụ sở chính.”

  • Related Posts

    Thêm bình luận