Đã nộp mẫu 06/GTGT cho năm 2016 thì năm 2017 được miễn nộp - Học kế toán thuế hồ chí minh

Đã nộp mẫu 06/GTGT cho năm 2016 thì năm 2017 được miễn nộp

Đã nộp mẫu 06/GTGT cho năm 2016 thì năm 2017 được miễn nộp. Ngày 29/03/2017 Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1158/TCT-CS giải đáp vướng mắc về việc đăng ký tự nguện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Đã nộp mẫu 06GTGT cho năm 2016 thì năm 2017 được miễn nộp

Hình ảnh: Đã nộp mẫu 06/GTGT cho năm 2016 thì năm 2017 được miễn nộp

Theo công văn căn cứ quy định tại:
– Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC
– Công văn số 328/TCT-CS ngày 24/1/2017
– Công văn số 2670/BTC-TCT ngày 28/2/2017

Theo đó:

“Trường hợp doanh nghiệp thành lập trong năm 2016, đã nộp Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu số 06/GTGT) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và được chấp thuận cho phép áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ năm 2016 thì doanh nghiệp được tiếp tục áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ năm 2017 và không phải nộp lại mẫu 06/GTGT để đăng ký tiếp cho năm 2017.”

>>> Tải Công văn:  TẠI ĐÂY

Bài viết: “Đã nộp mẫu 06/GTGT cho năm 2016 thì năm 2017 được miễn nộp”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm: “Hướng dẫn về mẫu 06/GTGT từ Tổng Cục Thuế”

1. Thời điểm chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT

Căn cứ:

– Khoản 1, Khoản 2, Điều 12, Thông tư 219/2013/TT-BTC
– Khoản 3, Khoản 4, Điều 12, Thông tư 219/2013/TT-BTC
– Công văn 1434/TCT-KK, ngày 07/04/2016

Theo đó:

Trường hợp người nộp thuế nếu thuộc đối tượng đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ nhưng không gửi mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế chậm nhất là 30/04/2016 thì phải chuyển sang phương pháp trực tiếp kể từ ngày 01/05/2016.

2. Thời hạn gửi mẫu 06/GTGT đối với trường hợp người nộp thuế hoạt động kinh doanh trở lại sau thời hạn tạm nghỉ kinh doanh

Căn cứ:
– Khoản 1, Khoản 2, Điều 12, Thông tư 219/2013/TT-BTC
– Khoản 3, Khoản 4, Điều 12, Thông tư 219/2013/TT-BTC

Theo đó:
– Để đảm bảo việc khai thuế của người nộp thuế sau thời gian được nghỉ kinh doanh tạm ổn định, người nộp thuế tiếp tục thực hiện phương pháp tính thuế GTGT đã áp dụng trước thời hạn tạm nghỉ kinh doanh đến hết năm dương lịch đầu tiên sau khi hoạt động kinh doanh trở lại.
– Đến trước ngày 20/12 năm dương lịch đầu tiên sau khi hoạt động kinh doanh trở lại, người nộp thuế căn cứ vào cách xác định doanh thu quy định tại khoản 2, Điều 12, Thông tư 219/2013/TT-BTC để áp dụng phương pháp tính thuế GTGT cho chu kỳ ổn định 2 năm tiếp theo.

Nguồn tham khảo: Công văn 3550/TCT-KK, ngày 10/08/2016

  • Related Posts

    Thêm bình luận