Doanh nghiệp nào phải nộp mẫu 06 cho năm 2017? - Học kế toán thuế hồ chí minh

Doanh nghiệp nào phải nộp mẫu 06 cho năm 2017?

Doanh nghiệp nào phải nộp mẫu 06 cho năm 2017? Năm 2017 sắp tới rồi, doanh nghiệp bạn có nộp mẫu 06/GTGT không? nếu có thì thời hạn nộp là ngày nào? Cùng tìm hiểu thêm bài viết dưới đây nhé.

doanh-nghiep-nao-phai-nop-mau-06-cho-nam-2017

Hình ảnh: Doanh nghiệp nào phải nộp mẫu 06 cho năm 2017?

Căn cứ: Thông tư 219/2013/TT-BTC; Thông tư 119/2014/TT-BTC

Theo đó: Những trường hợp phải nộp mẫu 06/GTGT như sau:

1. Doanh nghiệp, hợp tác xã đang áp dụng kê khai trực tiếp nếu muốn chuyển đổi áp dụng phương pháp kê khai thuế khấu trừ.

2. Doanh nghiệp, hợp tác xã đang dùng phương pháp khẩu trừ nếu xác định doanh thu năm 2016 từ bán hàng hóa, cung ứng chịu thuế GTGT dưới 1 tỷ đồng vẫn muốn đăng ký tự nguyện áp dụng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.

3. Doanh nghiệp, hợp tác xã bắt đầu thành lập trong 3 quý đầu năm 2016 nếu doanh thu 2016 xác định dưới 1 tỷ đồng nhưng muốn đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ.

** Lưu ý: Doanh thu tính theo cách tính tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC.

4. Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã bắt đầu thành lập trong quý 4 năm 2016 nếu thuộc trường hợp được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ
DN khi xác định thuộc đối tượng được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ chỉ phải nộp 1 lần mẫu 06/GTGT để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ cho quý IV/2016 và 2017.

** Lưu ý: Thời hạn nộp mẫu 06 để áp dụng cho năm 2017 và 2018 là 20/12/2016.

Bài viết: “Doanh nghiệp nào phải nộp mẫu 06 cho năm 2017?”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: 

Mời bạn xem thêm bài viết:

Doanh nghiệp nộp tờ khai Thuế TNCN năm 2017 theo Tháng hay Quý? 

  • Related Posts

    Thêm bình luận