Doanh nghiệp nộp tờ khai Thuế TNCN năm 2017 theo Tháng hay Quý? - Học kế toán thuế hồ chí minh

Doanh nghiệp nộp tờ khai Thuế TNCN năm 2017 theo Tháng hay Quý?

Doanh nghiệp nộp tờ khai Thuế TNCN năm 2017 theo Tháng hay Quý? Năm 2017 này, điều kiện gì để doanh nghiệp nộp tờ khai thuế TNCN theo Quý, theo Tháng? Thời hạn nộp tờ khai thuế là ngày nào? Các bạn tham khảo bài viết dưới đây nhé.

doanh-nghiep-nop-to-khai-thue-tncn-nam-2017-theo-thang-hay-quy

Hình ảnh: Doanh nghiệp nộp tờ khai Thuế TNCN năm 2017 theo Tháng hay Quý?

1. Nộp tờ khai Thuế TNCN năm 2017 theo Qúy trong trường hợp:

Doanh nghiệp thuộc diện nộp tờ khai Thuế GTGT theo Qúy thì cũng phải nộp tờ khai Thuế TNCN theo quý.

Điều kiện để xác định doanh nghiệp nộp tờ khai Thuế GTGT theo Qúy là:

  • Doanh nghiệp có tổng doanh thu hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.
  • Doanh nghiệp mới thành lập. Sau khi hoạt động sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo, cơ quan Thuế sẽ căn cứ vào doanh thu của năm trước liền kề (đủ 12 tháng) để quyết định doanh nghiệp nộp kê khai Thuế GTGT theo Qúy hay Tháng.

==> Để biết Doanh nghiệp được đổi tờ khai Thuế TNCN từ Qúy sang Tháng không thì Kế toán cần phải theo dõi xem doanh nghiệp có được thay đổi kỳ nộp Tờ khai Thuế GTGT từ quý sang tháng không.

Ví dụ : Công ty ABC thành lập tháng 5 năm 2016. Do vậy trong năm 2016 và 2017 công ty B nộp tờ khai Thuế GTGT theo Qúy. Sang năm 2018, Cơ quan Thuế sẽ xem xét doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm 2017 của công ty ABC để quyết định công ty nộp tờ khai Thuế GTGT theo quý hay tháng, từ đó cũng có quyết định về việc nộp tờ khai Thuế TNCN theo Qúy hay Tháng.

2. Nộp tờ khai Thuế TNCN năm 2017 theo Tháng trong trường hợp:

Doanh nghiệp kê khai Thuế GTGT theo tháng thì xét 2 trường hợp sau:

  • Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp > 50.000.000 thì kê khai theo tháng.
  • Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp < 50.000.000 thì kê khai theo quý.

3. Thời hạn nộp Tờ khai Thuế TNCN năm 2017

– Thời điểm nộp tờ khai Thuế TNCN theo Thángngày 20 của tháng sau.

– Thời điểm nộp tờ khai Thuế TNCN theo Qúyngày 30 của tháng ngay sau Qúy đó.

Lưu ý: Đối với quý 1 năm 2017, thời hạn nộp tờ khai Qúy là 30/04/2017, tuy nhiên ngày 30/4 và 01/05 là ngày nghỉ Lễ, nên thời hạn nộp được chuyển sang ngày 02/05/2017. Các Qúy khác nếu có ngày 30 của tháng ngay sau Qúy đó trùng với ngày nghỉ, thì cũng sẽ được lùi lại ngày ngay sau ngày nghỉ đó.

Bài viết: “Doanh nghiệp nộp tờ khai Thuế TNCN năm 2017 theo Tháng hay Quý?”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: Cách lập tờ khai thuế TNCN 2017

  • Related Posts

    Thêm bình luận