Download lịch nộp thuế 2017 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Download lịch nộp thuế 2017

Download lịch nộp thuế 2017 mới nhất. Thời hạn nộp các loại tờ khai thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, thuế môn bài, báo cáo tài chính năm 2016 là khi nào? Các bạn xem chi tiết bài viết dưới đây nhé. Để download bảng Full lịch nộp thuế 2017, các bạn Chat với bộ phận tư vấn bên dưới để xin link tải về nhé.

download-lich-nop-thue-2017

Hình ảnh: Download lịch nộp thuế 2017

Lịch nộp các loại tờ khai thuế năm 2017

 

Thời hạn nộp

Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo Quý

Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo Tháng

1

20/1/2017

 – Tờ khai Thuế GTGT Tháng 12/2016

– Tờ khai Thuế TNCN Tháng 12/2016 (nếu có)

– Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có)

 
30/1/2017
 
 
 
 
 

– Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2016

– Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2016 (nếu có)

– Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2016 (nếu có)

– Báo cáo tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2016

– Nộp thuế môn bài năm 2017

– Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2016 (nếu có)

– Báo cáo tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2016

– Nộp thuế môn bài năm 2017

2

20/2/2017

 – Tờ khai Thuế GTGT Tháng 1/2017

– Tờ khai Thuế TNCN Tháng 1/2017 (nếu có)

– Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có)

3

20/3/2017

 – Tờ khai Thuế GTGT Tháng 2/2017

– Tờ khai Thuế TNCN Tháng 2/2017 (nếu có)

– Nộp tiền thuế GTGT và TNCN

(nếu có)

 
 
31/3/2017
 
 

– Quyết toán Thuế TNDN năm 2016

– Quyết toán Thuế TNCN năm 2016

– Báo Cáo Tài Chính năm 2016

– Quyết toán Thuế TNDN năm 2016

– Quyết toán Thuế TNCN năm 2016

– Báo Cáo Tài Chính năm 2016
 

4

20/4/2017

 – Tờ khai Thuế GTGT Tháng 3/2017

– Tờ khai Thuế TNCN Tháng 3/2017 (nếu có)

– Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có)

03/5/2017
(do 30/4/2017 là chủ nhật)

 
 
 

– Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2017

– Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2017 (nếu có)

– Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2017 (nếu có)

– Báo cáo tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2017

– Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2017 (nếu có)

– Báo cáo tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2017

5

22/5/2017 (do 20/5/2017 là thứ 7)

 

 – Tờ khai Thuế GTGT Tháng 4/2017

– Tờ khai Thuế TNCN Tháng 4/2017 (nếu có)

– Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có)

6

20/6/2017

 – Tờ khai Thuế GTGT Tháng 5/2017

– Tờ khai Thuế TNCN Tháng 5/2017 (nếu có)

– Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có)

7

20/7/2017

 – Tờ khai Thuế GTGT Tháng 6/2017

– Tờ khai Thuế TNCN Tháng 6/2017 (nếu có)

– Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có)

31/8/2017
(do 30/7/2017 là chủ nhật)

 

– Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2017

– Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2017 (nếu có)

– Tạm Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2017 (nếu có)

– Báo cáo tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2017

– Tạm Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2017

– Báo cáo tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2017

8

21/8/2017

(do 20/8/2017 là chủ nhật)

 

 – Tờ khai Thuế GTGT Tháng 7/2017 (nếu có)

– Tờ khai Thuế TNCN Tháng 7/2017 (nếu có)

– Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có)

9

20/9/2017

 – Tờ khai Thuế GTGT Tháng 8/2017 (nếu có)

– Tờ khai Thuế TNCN Tháng 8/2017 (nếu có)

– Nộp tiền thuế GTGT và TNCN

(nếu có)

10

 

20/10/2017

 – Tờ khai Thuế GTGT Tháng 9/2017
– Tờ khai Thuế TNCN Tháng 9/2017 (nếu có)– Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có)

 
30/10/2017
 
 

– Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2017

– Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2017 (nếu có)

– Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính và thuế VAT Quý III/2017 (nếu có)

– Báo cáo tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2017

– Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2017

– Báo cáo tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2017

11

20/11/2017

 – Tờ khai Thuế GTGT Tháng 10/2017

– Tờ khai Thuế TNCN Tháng 10/2017 (nếu có)

– Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có)

12

20/12/2017

 – Tờ khai Thuế GTGT Tháng 11/2017

– Tờ khai Thuế TNCN Tháng 11/2017 (nếu có)

– Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có)

Bài viết: “Download lịch nộp thuế 2017”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: 

Năm 2017 Doanh nghiệp nộp tờ khai Thuế TNCN theo Tháng hay Quý?

  • Related Posts

    Thêm bình luận