Download phần mềm HTKK 3.4.1 mới nhất - Học kế toán thuế hồ chí minh

Download phần mềm HTKK 3.4.1 mới nhất

Download phần mềm HTKK 3.4.1 mới nhất (cập nhật 11/11/2016). Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.4.1, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.3.1, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.2.1 cụ thể như sau:

*** Hiện phần mềm HTKK được cập nhật lên phiên bản 3.4.2 (nâng cấp mới nhất ngày 07/04/2017). 

>>> Xem thêm: Download phần mềm HTKK 3.4.2

phan-mem-htkk-3-4-1

1. Nâng cấp các chức năng kê khai trên ứng dụng HTKK, iHTKK:

– Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN
– Nâng cấp ứng dụng để bổ sung chức năng lập Thông báo kết quả hủy tem rượu (mẫu số 02), Báo cáo mất tem rượu (mẫu 03), Báo cáo sử dụng tem rượu (mẫu số 06) ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC

2. Nâng cấp các chức năng kê khai trên ứng dụng iHTKK:

– Nâng cấp Tờ khai, quyết toán thuế tài nguyên mẫu 02/TAIN đáp ứng Thông tư số 152/2015/TT-BTC: Hỗ trợ gửi kèm Bảng kê sản lượng khai thác khoáng sản định dạng word/excel khi kê khai tờ khai 02/TAIN.
– Nâng cấp các tờ khai thuế đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của Liên danh Việt-Nga “Vietsovpetro” từ Lô 09-1 theo Hiệp định 2010 và Nghị định thư 2013 theo Thông tư số 176/2014/TT-BTC,
– Nâng cấp các chức năng kê khai, quyết toán các khoản thu của nhà nước quy định tại điều 18 quy chế quản lý tài chính của công ty mẹ – Tập đoàn dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 06/2015/NĐ-CP ngày 13/01/2015 của Chính Phủ.

3. Nâng cấp các chức năng kê khai trên ứng dụng iTaxViewer:

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.2.1 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng iHTKK phiên bản 3.3.1.

– Bắt đầu từ ngày 12/11/2016, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.4.1, iHTKK 3.3.1, iTaxViewer 1.2.1 thay cho các phiên bản trước đây.

==> DOWNLOAD TẠI ĐÂY:

 PHẦN MỀM HTKK PHIÊN BẢN 3.4.1

Bài viết: “Download phần mềm HTKK 3.4.1 mới nhất”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

  • Related Posts

    Thêm bình luận