Hướng dẫn cách tính tiền lương cho nhân viên trên excel 2016 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Hướng dẫn cách tính tiền lương cho nhân viên trên excel 2016

Hướng dẫn cách tính tiền lương cho nhân viên trên excel 2016 2017 2018 mới nhất.  Để tính lương , kế toán cần phải tải bộ tài liệu về lương ( Excel tính lương, hợp đồng lao động,  bảng phụ cấp lương, nội quy lao động , Thang bảng lương,  thoả ước lao động tập thể…. )  Để tải File này các bạn có thể Chat trực tiếp với bộ phận tư vấn để góc bên phải để xin link tải File nhé.

Hướng dẫn cách tính tiền lương cho nhân viên trên excel 2016

Quy trình tính tiền lương cho nhân viên gồm các bước sau đây:

1. Tập hợp chứng từ

Tập hợp các chứng từ để làm lương như: hợp đồng lao động, bảng chấm công, phiếu xác nhận sản phẩm, công việc được hoàn thành, giấy tạm ứng tiền lương, quy chế lương thưởng của doanh nghiệp,…

2. Cập nhật các quy định mới nhất về các thông số có trong bảng lương
*** Xem chi tiết về Mức lương tối thiểu

 • Mức lương tối thiểu vùng mới nhất 2016

Hướng dẫn cách tính tiền lương cho nhân viên trên excel 2016

(Theo nghị định 122/2015/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng cho người lao động có hiệu lực từ ngày 1/1/2016)

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.

 • Mức lương cơ sở năm 2016         

+ Từ 01/01/2016 đến hết ngày 30/4/2016

– Mức lương cơ sở là: 1.150.000 đồng/tháng.

– Vẫn áp dụng điều chỉnh tăng 8% lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thu nhập thấp, có hệ số lương từ 2.34 trở xuống (theo Nghị quyết 78/2014/QH13)

+Từ 01/5/2016 trở đi

– Mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng (tăng khoảng 5%) đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

– Bảo đảm thu nhập của đối tượng có hệ số lương từ 2.34 trở xuống không giảm so với mức đang hưởng; riêng lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công, tiếp tục giữ mức đã tăng 8% như đã thực hiện năm 2015.

 • Mức tiền lương làm căn cứ tham gia BHXH

“Từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2017, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động”.

(Theo nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định một số điều Luật BHXH)

Xem thêm : Quy định về BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc năm 2016

3. Điền số liệu vào các cột của bảng lương

 • Cột “Ngày công thực tế”

Là số ngày công mà người lao động đã đi làm trong tháng. Căn cứ vào bảng chấm công, tổng hợp số ngày công đi làm để đưa vào đây.

** Chú ý: Theo quy định của bộ luật lao động thì chúng ta có các ngày nghỉ được hưởng nguyên lương như sau:

 1. Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);
 2. Tết Âm lịch 05 ngày;
 3. Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);
 4. Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);
 5. Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch);
 6. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

– Nếu những ngày nghỉ trên trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.
– Ngoài ra người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây:

 1. Kết hôn: nghỉ 03 ngày;
 2. Con kết hôn: nghỉ 01 ngày;
 3. Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 03 ngày.
 • Cột “Lương chính/ lương cơ bản”

– Lấy số liệu từ hợp đồng lao động (HĐLĐ)
** Lưu ý: Mức lương này không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, đối với lao động thử việc thì phải nhận được tối thiểu mức 85% lương chính thức.

 • Cột “Các khoản phụ cấp”
hop dong lao dong 2017

Hình ảnh: Hợp đồng lao động

– Lấy số liệu từ hợp đồng lao động

– Trường hợp HĐLĐ không thể hiện rõ về khoản tiền phụ cấp mà người lao động được hưởng thì lấy tại quy chế lương thưởng hoặc quy chế chi tiêu nội bộ của công ty.
phu cap luong 2016
Phu cap luong 2017

** Lưu ý:

+ Phụ cấp ăn trưa: Khoản phụ cấp này không phải cộng vào lương để đóng bảo hiểm. Với thuế TNCN thì được miễn tối đa là 680.000. Với thuế TNDN thì không bị khống chế.

+ Phụ cấp điện thoại: Không bị cộng vào để đóng BHBB và ThuếTNCN  Trong thuế TNDN cũng không có quy định khống chế mức chi. Do đó, doanh nghiệp được thoải mái quy định mức chi cho loại phụ cấp này.

+ Phụ cấp trách nhiệm: Trước năm 2016, khoản phụ cấp này không bị tính vào lương đóng Bảo hiểm bắt buộc. Nhưng từ năm 2016 sẽ bị cộng vào lương để đóng bảo hiểm bắt buộc. Khoản phụ cấp này sẽ bị tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN. Đối tượng hưởng phụ cấp trách nhiệm là ban giám đốc công ty, trưởng các phòng ban…

+ Phụ cấp đi lại (Xăng xe): Không bị cộng vào để đóng BHBB. Bị tính vào Thu nhập chịu thuế khi tính TNCN.

+ Hỗ trợ nhà ở: Khoản hỗ trợ này cũng không bị cộng vào lương đóng bảo hiểm. Về Thuế TNDN thì được tính vào CP được trừ theo quy chế của công ty.

 Về thuế TNCN thì Theo điều 11 của thông tư 92/2015/TT-BTC:
“Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả thay tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả thay nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo (nếu có)) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập.”

Bạn đang xem: “Hướng dẫn cách tính tiền lương cho nhân viên trên excel 2016”

 • Cột “Tổng phụ cấp”

Tổng phụ cấp = Phụ cấp ăn trưa + Phụ cấp điện thoại + Phụ cấp đi lại + Phụ cấp trách nhiệm + Hỗ trợ nhà ở

 • Cột “Tổng thu nhập”: Là toàn bộ số tiền mà người lao động được hưởng trong tháng.

Tổng thu nhập = lương chính + Tổng phụ cấp

 • Cột “Tổng lương thực tế”

– Được xác định dựa trên cột tổng thu nhập so với số ngày công đi làm thực tế.
– Có 2 cách xác định tổng lương thực tế của người lao động:

Cách tính 1: Lương thực tế = Tổng thu nhập / ngày công chuẩn của tháng X số ngày làm việc thực tế

Cách tính 2: Lương thực tế = Tổng thu nhập / 26 X ngày công thực tế làm việc
(Việc để 26 hay 24 ngày là do doanh nghiệp quy định)

 • Cột “Lương đóng bảo hiểm”

Tiền lương tháng đóng BHXH đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được quy định như sau:

+ Từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2017, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH.

+ Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động.

Cụ thể:
+ Các khoản phụ cấp lương phải đóng bảo hiểm bắt buộc như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

+ Các khoản phụ cấp, trợ cấp, hỗ trợ không phải cộng vào để tham gia BHXH bắt buộc bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoản 11 Điều 4 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

(Theo quy định tại Luật bảo hiểm sửa đổi Luật BHXH số 58/2014/QH13 và hướng dẫn mới nhất tại Thông tư Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức lương và phụ cấp đóng BHXH)

 • Cột ” Các khoản trích tính vào chi phí”

Khi có người lao động tham gia bảo hiểm thì tỷ lệ trích đóng bảo hiểm mới nhất năm 2016 được thực hiện theo Quyết định 959/QĐ-BHXH như sau:

BHXH

+ Cột BHXH = 18% x lương đóng Bảo hiểm
+ Cột BHYT = 3% x lương đóng bảo hiểm
+ Cột BHTN = 1% x lương đóng bảo hiểm
+ Cột KPCĐ = 2% x lương đóng bảo hiểm

 • Cột “Các khoản trích trừ vào lương”

– Bảo hiểm bắt buộc:

+ Cột BHXH = 8% x lương đóng Bảo hiểm
+ Cột BHYT = 1,5% x lương đóng bảo hiểm
+ Cột BHTN = 1% x lương đóng bảo hiểm

 • Cột “Thuế Thu nhập Cá nhân”

Tính ra số thuế TNCN phải khấu trừ của từng người

 • Cột “Tạm ứng”

Trong tháng nếu có nhân viên tạm ứng tiền lương thì kế toán phải theo dõi thông qua chứng từ chi tạm ứng lương là giấy đề nghị tạm ứng và phiếu chi. Đến cuối tháng, kế toán cần đưa khoản tạm ứng của nhân viên đó vào cột Tạm ứng để trừ đi khi xác định số tiền thực lĩnh.

 • Cột “Số tiền thực lĩnh”
  Thực lĩnh = Cột Tổng lương thực tế – Cột Cộng (các khoản trích trừ vào lương) – Thuế TNCN – Tạm ứng (nếu có)

Là số tiền còn lại mà người lao động được nhận sau khi trừ đi các khoản giảm lương như bảo hiểm, thuế TNCN, tạm ứng (nếu có),…

 • Cột “Ký nhận”

– Khi doanh nghiệp trả lương bằng tiền mặt, Kế toán phải yêu cầu người lao động ký nhận thì chi phí tiền lương mới được coi là hợp lý hợp lệ.

– Trường hợp chuyển tiền qua ngân hàng thì cần có những chứng từ kèm theo như Ủy nhiệm chi, giấy báo nợ, sổ phụ ngân hàng.

Bài viết: “Hướng dẫn cách tính tiền lương cho nhân viên trên excel 2016”

Có thể bạn quan tâm: “Hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu thuộc đối tượng miễn thuế từ 01/09/2016”

Căn cứ:

– Khoản 1, Điều 42, Thông tư 38/2015/TT-BTC
– Khoản 7, Điều 16, Luật 107/2016/QH13

Theo đó:

Từ 01/09/2016 khi Luật thuế XNK 107/2016/QH13 có hiệu lực thi hành, thì hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu thuộc đối tượng miễn thuế.

Để được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, người nộp thuế phải đáp ứng đủ các điều kiện:

– Phải có cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam: Có quyền sử dụng hợp pháp mặt bằng sản xuất, nhà xưởng (bao gồm cả nhà xưởng gắn liền trên đất đai); có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu;

– Có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian ít nhất 02 năm liên tục tính đến ngày đăng ký tờ khai hải quan cho lô hàng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu và trong 02 năm đó được cơ quan hải quan xác định là:

+ Không bị xử lý về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua hiên giới;
+ Không bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thương mại;

– Không nợ tiền thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai;

– Không bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử phạt vi phạm trong lĩnh vực kế toán trong 02 năm liên tục tính từ ngày đăng ký tờ khai hải quan trở về trước;

– Phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu. Các trường hợp thanh toán được coi như thanh toán qua ngân hàng xử lý theo quy định tại khoản 4 Phụ lục VII ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC.

 • Related Posts

  4 Bình luận

  1. Thảo
   09/09/2016 at 15:22 - Reply

   Cho em xin file Hướng dẫn cách tính tiền lương trên excel này được ko ạ. Em cảm ơn.

  2. Đạt
   12/09/2016 at 07:28 - Reply

   ad oi. cho minh xin file tinh tien luong nay dc khong ad

  3. hoa
   14/11/2016 at 14:08 - Reply

   Cho e xin file tinh tien luong nsy voi ah

  4. Yến
   28/10/2017 at 09:48 - Reply

   cho e xin file excel tính lương vs ad

  Thêm bình luận