Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương 2017 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương 2017

Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương 2017 mới nhất. Các bước để xây dựng một thang bảng lương? Hồ sơ đăng ký thang bảng lương bao gồm những gì? Trình tự gửi thang bảng lương ra sao?… Các bạn tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Để tải File mẫu Bộ hồ sơ đăng ký thang bảng lương về tham khảo, các bạn Chat trực tiếp với tư vấn viên để xin link tải về nhé.

Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương 2017

Hình ảnh: Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương 2017

Theo Điều 93 của Bộ luật Lao động – Luật số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012: Doanh nghiệp tự xây dựng thang bảng lương để nộp cho Phòng Lao động thương binh xã hội Quận, huyện theo nguyên tắc quy định tại Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

học kế toán thực hành

1. Mức lương thấp nhất (Bậc 1):

– Nếu là lao động phổ thông (chưa qua đào tạo, học nghề) thì tối thiểu phải bằng mức lương tối thiểu vùng

– Nếu là lao động đã đào tạo, học nghề thì tối thiểu phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

– Nếu làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cộng thêm 5% .

>> Xem thêm:

Mức lương tối thiểu vùng 2017 mới nhất

Tra cứu mức lương tối thiểu theo từng địa phương

Chú ý: Kể từ ngày 1/1/2016 Mức tiền lương tháng đóng BHXH là: Mức tiền lương ghi trong hợp đồng lao động (Không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng) và phụ cấp lương.

2. Khoảng cách giữa các Bậc:

– Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%.

Ví dụ: Bậc 1 là: 5.000.000. Như vậy bậc 2 phải là: = 5.000.000 + (5.000.000 x 5%) = 5.250.000

– Có thể xây dựng từ 3 – 7 bậc, tùy theo doanh nghiệp

Lưu ý:

– Những doanh nhgiệp mới thành lập phải nộp hồ sơ thang bảng lương cho phòng Lao động quận, huyện

– Những doanh nghiệp đang hoạt động khi có sự thay đổi về mức lương phải xây dựng lại thang bảng lương để nộp

>> Xem thêm: Một số lưu ý khi xây dựng thang lương, bảng lương năm 2017

3. Hồ sơ đăng ký thang bảng lương gồm:

1. Hệ thống thang bảng lương

2. Công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương

3. Quyết định ban hành hệ thống thang, bảng lương

4. Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương

5. Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng chức danh

6. Quy chế tiền lương, thưởng, phụ cấp (có Phòng lao động yêu cầu, có phòng không yêu cầu)

Để tải File mẫu Bộ hồ sơ đăng ký thang bảng lương về tham khảo, các bạn Chat trực tiếp với tư vấn viên để xin link tải về nhé.

4. Trình tự Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp:

– Bước 1: Doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương theo các nguyên tắc do Chính phủ quy định và gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện

– Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện tiếp nhận thang, bảng lương đăng ký.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Thang, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.

d) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định

g) Phí, lệ phí: Không có.

Bài viết: “Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương 2017”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm: “Không đóng bảo hiểm, chi phí tiền lương có được tính vào chi phí được trừ?”

Nếu các bạn là người thường xuyên cập nhật văn bản pháp luật, các bạn sẽ nắm được gần đây, có những văn bản đề cập đến nội dung về Bảo hiểm và thuế liên kết với nhau, như quy chế 994/QCPH-BHXH-CT, công văn 768/TCT-TNCN. Trong những văn bản này, chỉ nói đến nội dung là Thuế và bảo hiểm sẽ liên kết với nhau, phối hợp với nhau trong công tác thu Bảo hiểm, chưa có một văn bản nào nói đến nội dung là không đóng bảo hiểm, chi phí tiền lương đó không được tính vào chi phí được trừ nhé.

==> Chi phí tiền lương không đóng bảo hiểm vẫn được tính vào chi phí được trừ, các bạn chỉ bị phạt, và bị truy thu về hành vi không đóng bảo hiểm thôi nhé.

  • Related Posts

    Thêm bình luận