Kế toán không biết điều này, suốt đời sẽ nhận lương thấp - Học kế toán thuế hồ chí minh

Kế toán không biết điều này, suốt đời sẽ nhận lương thấp

Kế toán không biết điều này, suốt đời sẽ nhận lương thấp. Nếu bạn là kế toán thì bạn buộc phải biết được những hàm Excel quan trọng như là: nhóm hàm logic, nhóm hàm toán học, nhóm hàm thống kê, nhóm hàm chuỗi, nhóm hàm ngày tháng, nhóm hàm thời gian, nhóm hàm dò tìm dữ liệu,… Để  tải file tài liệu những hàm Excel mà kế toán cần biết, các bạn Chat trực tiếp với tư vấn viên để xin link tải về nhé.

Kế toán không biết điều này, suốt đời sẽ nhận lương thấp

Hình ảnh: Kế toán không biết điều này, suốt đời sẽ nhận lương thấp

Việc biết và thành thạo những hàm Excel quan trọng và thông dụng này sẽ giúp bạn làm việc một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong công việc.

Ngược lại, nếu không biết rõ những hàm này thì bạn không thể trở thành một kế toán giỏi, và chính vì lẽ đó nên chẳng ai trả lương cao cho bạn.

I. HÀM LOGIC

1. Hàm AND:

– Cú pháp: AND (Logical1, Logical2, ….)
– Các đối số: Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện.
– Hàm trả về giá trị TRUE (1) nếu tất cả các đối số của nó là đúng, trả về giá trị FALSE (0) nếu một hay nhiều đối số của nó là sai.
Lưu ý:
– Các đối số phải là giá trị logic hoặc mảng hay tham chiếu có chứa giá trị logic.
– Nếu đối số tham chiếu là giá trị text hoặc Null (rỗng) thì những giá trị đó bị bỏ qua.
– Nếu vùng tham chiếu không chứa giá trị logic thì hàm trả về lỗi #VALUE!
– Ví dụ: =AND(D7>0,D7<5000)

2. Hàm OR:

II. NHÓM HÀM TOÁN HỌC
1. Hàm ABS
2. POWER
3. Hàm PRODUCT
4. Hàm MOD
5. Hàm ROUNDUP
6. Hàm EVEN
7. Hàm ODD
8. Hàm ROUNDDOWN

III. NHÓM HÀM THỐNG KÊ
A. Nhóm hàm tính tổng
1. Hàm SUM
2. Hàm SUMIF
B. Nhóm hàm tính giá trị trung bình
1. Hàm AVERAGE
2. Hàm SUMPRODUCT
C. Nhóm hàm tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất
1. Hàm MAX
2. Hàm LAGRE
3. Hàm MIN
4. Hàm SMALL
D. Nhóm hàm đếm dữ liệu
1. Hàm COUNT
2. Hàm COUNTA
3. Hàm COUNTIF

IV. NHÓM HÀM CHUỖI
1. Hàm LEFT
2. Hàm RIGHT
3. Hàm MID
4. Hàm UPPER
5. Hàm LOWER
6. Hàm PROPER
7. Hàm TRIM

V. NHÓM HÀM NGÀY THÁNG
1. Hàm DATE
2. Hàm DAY
3. Hàm MONTH
4. Hàm YEAR
5. Hàm TODAY
6. Hàm WEEKDAY

VI. HÀM VỀ THỜI GIAN
1. Hàm TIME
2. Hàm HOUR
3. Hàm MINUTE
4. Hàm SECOND
5. Hàm NOW

VII. NHÓM HÀM DÒ TÌM DỮ LIỆU
1. Hàm VLOOKUP
2. Hàm HLOOKUP
3. Hàm INDEX

**Nhớ Chat với tư vấn viên để xin link tải file đầy đủ về nhé

Bài viết: “Kế toán không biết điều này, suốt đời sẽ nhận lương thấp”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm: Những sai sót kế toán thường gặp

 • Related Posts

  35 Bình luận

  1. Dương
   30/09/2017 at 20:31 - Reply

   Cho em xin file với.E cảm ơn ac rất nhiều .

  2. No way
   15/10/2017 at 07:38 - Reply

   Cho em xin file với ạ

  3. Yến
   12/11/2017 at 21:58 - Reply

   Cho mfnh xin linhk với. [email protected]

  4. lê thị quyên
   29/11/2017 at 13:35 - Reply

   cho em xin file với ạ.

  5. Nguyễn Hồng Phương Mai
   13/01/2018 at 07:01 - Reply

   Cho em xin file các hàm của excel

  6. Phương Mai
   13/01/2018 at 07:03 - Reply

   Cho em xin file excel đi ạ. Em cảm ơn

  7. Thanhhuyen
   13/01/2018 at 12:51 - Reply

   Xin file tài liệu các hàm excel cho người làm kế toán

  8. Nguyễn thị huỳnh như
   25/01/2018 at 21:48 - Reply

   Cho em xin file đầy đủ với ạ. Em cảm ơn ạ

  9. ĐOÀN THỊ NGỌC THANH
   26/03/2018 at 10:16 - Reply

   Add ơi có thể cho mình tham khảo file hàn excel dc k?,

  10. Thanh vân
   05/04/2018 at 22:34 - Reply

   Cho em xin file đầy đủ với ạ. Em cảm ơn ạ

  11. Lưu Thị Nhung
   06/04/2018 at 07:35 - Reply

   Cho em xin đầy đủ file với
   Em xin chân thành cảm ơn

  12. Phí thị Huyền Trang
   06/04/2018 at 14:28 - Reply

   Cho em xin file với ah

  13. Hồng
   29/04/2018 at 11:11 - Reply

   c ơi cho e tải tài liệu với

  14. Quỳnh
   02/05/2018 at 16:44 - Reply

   Cho mình file với add.

  15. Diệu
   04/05/2018 at 21:58 - Reply

   cho e xin file tài liệu với ạ. Em cảm ơn!

  16. Nguyễn Thị Huệ
   04/05/2018 at 22:50 - Reply

   cho em xin file với ạ

  17. Trần Thị Mỹ Phương
   21/05/2018 at 12:20 - Reply

   cho em xin file với ạ. em cảm ơn ad nhiều

  18. Đoàn Nga
   24/05/2018 at 09:25 - Reply

   AC cho em xin file hướng dẫn sử dụng các hàm với ạ

  19. Đỗ Xuân Thạch
   25/05/2018 at 09:43 - Reply

   Cho mình xin link tải đầy đủ các file tài liệu những hàm Excel mà kế toán cần biết nhé. Mình cảm ơn Bạn.

  20. Đỗ Xuân Thạch
   25/05/2018 at 09:50 - Reply

   Mình đang làm Kế toán, nhưng chưa biết được nhiều về Excel. Mình nhận được Email Bạn gửi đến, Minh muốn xin link tải về để đọc thêm và có được lương cao. xin cảm ơn.

  21. Le thi chung
   26/05/2018 at 21:53 - Reply

   Cho e xin fle voi ạ

  22. trang
   21/07/2018 at 11:42 - Reply

   cho em xin link voi

  23. Phan Thị Kim Triều
   26/07/2018 at 16:26 - Reply

   Cho em xin link với ạ

  24. Thuý
   24/08/2018 at 06:08 - Reply

   Cho e xin file

  25. hồ thanh vân
   11/09/2018 at 20:16 - Reply

   Mình muốn xin file các công thức excel dùng cho kế toán ạ.
   XIn cám ơn

  26. nguyễn thị huệ
   07/11/2018 at 10:11 - Reply

   e chào anh(chị) dạ e muốn xin file về các hàm dùng trong kế toán. anh chị cho e xin link với ạ

  27. Nhân
   07/11/2018 at 15:04 - Reply

   Cho mình xin file vs ak

  28. Lê Thị Thảo Huyền
   07/11/2018 at 19:00 - Reply

   Add cho mình xin link với nha, cảm ơn add nhiều

  29. Dam hue binh
   07/11/2018 at 20:00 - Reply

   Cho e xin file voi

  30. Bích
   07/11/2018 at 21:11 - Reply

   Cho mình xin link nhé,
   Mình cảm ơn !

  31. xuân
   07/11/2018 at 21:11 - Reply

   e xin lilk các hàm xcel ạ

  32. Muội
   10/11/2018 at 17:44 - Reply

   Cho em xin link tài liệu những hàm excel trong kế toán ạ

  33. Thao
   24/11/2018 at 19:03 - Reply

   Cho em xin link ve ham excell trong ke toan voi ah. Em cam on

  34. Thao
   24/11/2018 at 19:20 - Reply

   Cho minh xin link voi ah. Cam on

  35. tandinh
   02/01/2019 at 11:02 - Reply

   cho xin link ve ham excell trong ke toan voi ah. Em cam on

  Thêm bình luận