Mẫu giấy biên nhận tiền - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mẫu giấy biên nhận tiền

Mẫu giấy biên nhận tiền, giấy biên nhận tiền, biên bản giao tiền, biên bản nhận tiền, giấy giao nhận tiền là một trong những biểu mẫu được sử dụng khá phổ biến trong mọi giao dịch liên quan đến tài chính. Đây là căn cứ chứng minh việc các bên đã giao nhận một số tiền nhất định, trong mọi trường hợp không may xảy ra giấy biên nhận tiền là cơ sở pháp lý bảo vệ quyền lợi và yêu cầu trách nhiệm đối với các bên liên quan.

Giấy biên nhận tiền thường đi kèm với một giao dịch chính, hợp đồng chính như: Giấy nhận tiền đặt cọc, giấy nhận tiền vay nợ, giấy nhận tiền trong mua bán kinh doanh, giấy nhận tiền mua bán đất đai, giấy nhận hộ tiền theo ủy quyền. Dưới đây là mẫu giấy biên nhận tiền mới nhất được Học kế toán thuế HCM cập nhật và gửi đến người dùng. Mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-***——

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN

Hôm nay, ngày…..tháng….năm 2010 tại…………., Chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): Ông/bà:………………………………………………………

Số chứng minh thư: ………………….Ngày cấp:…………………………….Nơi cấp: ………………

Địa chỉ:…………………………………………….……………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………….…………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………….………………………………………………………………..

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là : BÊN B): Ông (Bà):……………………………………………………..

Số chứng minh thư: ……………..Ngày cấp:………………..….Nơi cấp:……………………………….

Đại chỉ: ………………………………………………………………….…………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………….………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ……………………………….…………………………………………………………………

Căn cứ vào biên bản thỏa thuận về việc phân chia tài sản số:…………….được lập ngày…….tháng…..năm 2010 tại………………….Ông/Bà:………..……

Đã tiến hành bàn giao tổng số tiền là:……………VNĐ (viết bằng chữ:……..….).

Kể từ khi Bên A bàn giao đầy đủ số tiền cho Bên B, Bên A có toàn quyền sở hữu số tài sản được quy định trong biên bản thỏa thuận phân chia tài sản. Bên B cam kết không khiếu kiện, kiếu nại và tạo mọi điều kiện pháp lý thuận lợi để Bên A tiến hành đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày………tháng……….năm 20..

BÊN GIAO TIỀN                                                                                                                                                                                                                                                    BÊN NHẬN TIỀN

  1. Ý nghĩa của giấy biên nhận tiền

Trong nghiệp vụ kế toán, giấy biên nhận tiền có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đối với những khoản tiền có giá trị lớn hoặc nhỏ bắt buộc phải sử dụng đến giấy biên nhận tiền. Đây được xem là bằng chứng duy nhất để chứng minh một cuộc giao dịch có thực và đảm bảo quyền lợi cũng như ràng buộc trách nhiệm của các bên liên quan.

Trong trường hợp bạn thực hiện cuộc giao dịch mua bán bất cứ một sản phẩm nào đó mà bản thân mặt hàng ấy không có phiếu bảo hành kèm theo, biểu mẫu này có giá trị như phiếu bảo hành hoặc đổi trả hàng hóa khi có nhu cầu.

Trường hợp giao dịch với một đơn vị, thông thường, trong khoảng thời gian nhất định, bộ phận kế toán sẽ rà soát lại các hóa đơn và thống kê tài chính. Nếu có thắc mắc về khoản tiền có liên quan đến giao dịch nào đó, lúc này giấy biên nhận tiền sẽ là cơ sở chứng minh cho việc bạn đã trả tiền và hoàn thành đầy đủ các thủ tục cần thiết.

2. Nội dung giấy biên nhận tiền

Các thông tin bắt buộc trong giấy biên nhận tiền bao gồm: Thời gian, địa điểm thiết lập giấy, các thành phần có liên quan. Họ và tên, chứng minh thư nhân dân của bên giao và bên nhận tiền, đồng thời nội dung giao nhận tiền là gì trong giấy biên nhận cũng phải ghi rõ.

Sau khi thông tin đầy đủ nội dung cần thiết các bên tiến hành ký cam kết và thực hiện đúng các thỏa thuận như: Bên giao có trách nhiệm chuẩn bị đủ số tiền tương ứng với tài sản có nhu cầu mua. Bên nhận có toàn quyền sử dụng số tiền trên vào mục đích cá nhân hoặc đưa vào nguồn quỹ tài chính tùy thuộc theo nhu cầu. Trong các trường hợp không xảy ra mâu thuẫn và mọi thủ tục thực hiện đúng theo quy định, cả 2 bên không có quyền kiện cáo hoặc khiếu nại làm ảnh hưởng đến danh dự và quyền lợi của nhau.

Giấy biên nhận tiền được in thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản để làm cơ sở chứng minh cho giao dịch thành công.

Để download mẫu giấy biên nhận tiền, bạn nhấp vào nút download ngay bên dưới để tải về máy.

download

Bài viết: Mẫu giấy biên nhận tiền

Các từ khóa liên quan: Mẫu giấy biên nhận tiền, giấy biên nhận tiền, biên bản giao tiền, biên bản nhận tiền, giấy giao nhận tiền.

Xem thêm: Mẫu giấy ủy quyền công ty mới nhất

 

  • Related Posts

    Thêm bình luận