Mức lương tối thiểu vùng 2017 mới nhất - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mức lương tối thiểu vùng 2017 mới nhất

Mức lương tối thiểu vùng 2017 mới nhất. Kể từ ngày 01/01/2017, Mức lương tối thiểu ở Vùng I năm 2017 đã tăng lên đến 3.750.000, cao hơn năm 2016 là  250.000 đồng. Đây là mức lương tối thiểu vùng để đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ.

muc-luong-toi-thieu-vung-2017-moi-nhat

Hình ảnh: Mức lương tối thiểu vùng 2017 mới nhất

Theo Nghị định 153/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ:

1. Mức lương tối thiểu vùng năm 2017:

Vùng

Mức lương tối thiểu vùng 2017

Vùng I

3.750.000 đồng/tháng

Vùng II

3.320.000 đồng/tháng

Vùng III

2.900.000 đồng/tháng

Vùng IV

2.580.000 đồng/tháng

>>> Xem thêm: Mức lương tối thiểu vùng năm 2016

– Đây là mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

– Đây là mức lương tối thiểu vùng để xây dựng thang bảng lương khi đóng BHXH, BHYT, BHTN.

2. Áp dụng mức lương tối thiểu vùng:

– Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm:

a) Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động chưa qua đào tạo làm công việc giản đơn nhất;

b) Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đã qua học nghề quy định bên dưới.

==> Như vậy: Người lao động đã qua học nghề mức lương tối thiểu vùng phải là:

Vùng

Mức lương cho NLĐ đã qua học nghề

Vùng I

= 3.750.000 + (3.750.000 x 7%)4.012.500 đồng/tháng

Vùng II

= 3.320.000 + (3.320.000 x 7%) = 3.552.400 đồng/tháng

Vùng III 

= 2.900.000 + (2.900.000 x 7%)3.103.000 đồng/tháng

Vùng IV 

= 2.580.000 + (2.580.000 x 7%) = 2.760.600 đồng/tháng

*** Người lao động đã qua học nghề, bao gồm:

a) Người đã được cấp chứng chỉ nghề, bằng nghề, bằng trung học chuyên nghiệp, bằng trung học nghề, bằng cao đẳng, chứng chỉ đại học đại cương, bằng đại học, bằng cử nhân, bằng cao học hoặc bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ theo quy định tại Nghị định số 90/CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo;

b) Người đã được cấp bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp đào tạo nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ; văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp; văn bằng giáo dục đại học và văn bằng, chứng chỉ giáo dục thường xuyên theo quy định tại Luật Giáo dục năm 1998 và Luật Giáo dục năm 2005;

c) Người đã được cấp chứng chỉ theo chương trình dạy nghề thường xuyên, chứng chỉ sơ cấp nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc đã hoàn thành chương trình học nghề theo hợp đồng học nghề quy định tại Luật Dạy nghề;

d) Người đã được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định của Luật Việc làm;

đ) Người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng; đào tạo thường xuyên và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác theo quy định tại Luật Giáo dục nghề nghiệp;

e) Người đã được cấp bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo của giáo dục đại học theo quy định tại Luật Giáo dục đại học;

g) Người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ của cơ sở đào tạo nước ngoài;

h) Người đã được doanh nghiệp đào tạo nghề hoặc tự học nghề và được doanh nghiệp kiểm tra, bố trí làm công việc đòi hỏi phải qua đào tạo nghề.

Bài viết: “Mức lương tối thiểu vùng 2017 mới nhất”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: 

  • Related Posts

    Thêm bình luận