Mức phạt nộp chậm khi thay đổi thông tin đăng ký thuế - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mức phạt nộp chậm khi thay đổi thông tin đăng ký thuế

Mức phạt nộp chậm khi thay đổi thông tin đăng ký thuế – Khi thay đổi thông tin khai thuế doanh nghiệp cần phải có trách nhiệm báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Để cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh và cập nhật thông tin. Nếu doanh nghiệp quên hoặc chậm trễ trong việc thay đổi thông tin đăng ký thuế. Thì doanh nghiệp đó sẽ phải chịu mức phạt nộp chậm thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định.

muc-phat-nop-cham-khi-thay-doi-thong-tin-dang-ky-thue

1. Phạt cảnh cáo:

– Đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền 700.000 đồng

Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng:

– Đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày (trừ trường hợp quy định tại phần trên).

3. Phạt tiền 1.400.000 đồng

Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế quá thời hạn quy định trên 30 ngày.

b) Không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế.

c) Không nộp hồ sơ đăng ký thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.

Theo điều 7 của thông tư 166/2013/TT/BTC – Quy định chi tiết về xử phạt hành chính đối với việc doanh nghiệp nộp chậm mẫu thông báo khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế như sau:

– Chậm nộp mẫu thông báo từ 1 đến 10 ngày: Phạt cảnh cáo (Nếu có tình tiết giảm nhẹ)

– Chậm nộp từ 01 ngày đến 30 ngày: Phạt 700.000 đồng. Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền tối thiểu không dưới 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng. Thì mức tiền phạt tối đa sẽ không quá 1000.000 đồng. Trừ trường hợp nộp chậm trong vòng 10 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.

– Nếu nộp chậm trên 30 ngày sẽ thực hiện mức phạt tiền 1.400.000 đồng. Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt sẽ không dưới 800.000 đồng. Hoặc có tình tiết tăng nặng thì không quá 2.000.000 đồng.

=>>> Việc chậm thông báo tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp đến sở kế hoạch đầu tư nếu bị phát hiện mức phạt tối đa có thể lên đến 2.000.000 đồng. Đăng ký tài khoản ngân hàng và thông báo tài khoản ngân hàng đến sở kế hoạch và cơ quan thuế là yêu cầu bắt buộc và cũng để đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp.

Các trường hợp đã có tài khoản ngân hàng nhưng chưa thông báo, kể từ thời điểm đó cũng chưa phát sinh giao dịch trên 20 triệu nào tính vào chi phí công ty, xuất hóa đơn thì tùy theo mức độ của sự việc sẽ có mức xử phạt hợp lý của cơ quan thuế

Bài viết: Mức phạt nộp chậm khi thay đổi thông tin đăng ký thuế

Xem thêm: Mức phạt nộp chậm tờ khai thuế

  • Related Posts

    Thêm bình luận