Mức thuế môn bài mới nhất - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mức thuế môn bài mới nhất

Mức thuế môn bài mới nhất (áp dụng từ năm 2017). Ngày 04/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017, theo đó có quy định về mức thuế môn bài như sau:

muc-thue-mon-bai-moi-nhat

Hình ảnh: Mức thuế môn bài mới nhất

1. Mức thuế môn bài đối với doanh nghiệp

muc-thue-mon-bai-doi-voi-doanh-nghiep

2. Mức thuế môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình

muc-thue-mon-bai-doi-voi-ca-nhan-ho-gia-dinh

3. Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài:

  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.
  •  Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
  •  Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.
  •  Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.
  •  Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).
  •  Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.
  •  Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

Bài viết: “Mức thuế môn bài mới nhất”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: “Quyết định xử phạt thuế được quyền khiếu nại trong vòng 90 ngày”

Căn cứ:
– Khoản 1, Điều 7, Luật khiếu nại số 02/2011/QH13
– Điều 9, Luật khiếu nại số 02/2011/QH13

Theo đó:

Trường hợp nếu doanh nghiệp cho rằng quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế là chưa phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của doanh nghiệp thì doanh nghiệp thực hiện trình tự, thủ tục khiếu nại theo quy định của Luật khiếu nại.

Doanh nghiệp được quyền khiếu nại trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính,…

  • Related Posts

    Thêm bình luận