Phân biệt hủy hóa đơn và xóa bỏ hóa đơn - Học kế toán thuế hồ chí minh

Phân biệt hủy hóa đơn và xóa bỏ hóa đơn

Phân biệt hủy hóa đơn và xóa bỏ hóa đơn. Phát hiện hóa đơn lập sai, hóa đơn in sai, in trùng,… thì điền vào cột “xóa bỏ” hay “hủy”? Có rất nhiều kế toán vẫn còn lúng túng chưa biết điền chính xác vào báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như thế nào, bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn, cùng tham khảo nhé.

phan-biet-huy-hoa-don-va-xoa-bo-hoa-don

Hình ảnh: Phân biệt hủy hóa đơn và xóa bỏ hóa đơn

1. Trường hợp xóa bỏ hóa đơn

– Hóa đơn phát hiện lập sai (chưa giao cho người mua) thì gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn đó lại.
– Hóa đơn được phát hiện lập sai (đã giao cho người mua nhưng chưa kê khai) thì lập biên bản thu hồi các liên của hóa đơn viết sai và gạch chéo các liên, lưu giữ hóa đơn đó.

(Theo điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập)

– Hoá đơn được thu hồi hoặc huỷ trong trường hợp người mua hàng là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hoá, 2 bên phải lập biên bản ghi rõ lý ro trả lại hàng và bên bán phải lập biên bản thu hồi hóa đơn đã lập.

(Theo khoản 2.8 phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn)

=> Như vậy:

Tất cả các hóa đơn viết sai dù đã xé hay chưa xé khỏi cuốn, dù đã giao hay chưa giao cho khách mà phải gạch chéo, thu hồi hoặc hủy thì cho hết vào cột “xóa bỏ”

2. Trường hợp hủy hóa đơn

a) Hoá đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hoá đơn.

b) Doanh nghiệp có hoá đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện huỷ hoá đơn.

– Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.
– Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hoá đơn đã mất.

c) Các loại hoá đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.

(Theo điều 29 Thông tư số 39/2014/TT-BTC)

Bài viết: “Phân biệt hủy hóa đơn và xóa bỏ hóa đơn”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: “Các cách phân loại chứng từ kế toán”

– Hệ thống chứng từ kế toán bao gồm chứng từ được xác lập để phản ánh theo từng loại chỉ tiêu :
+ Chỉ tiêu lao động và tiền lương
+ Chỉ tiêu hàng tồn kho
+ Chỉ tiêu bán hàng
+ Chỉ tiêu tiền tệ
+ Chỉ tiêu tài sản cố định

– Để đáp ứng yêu cầu quản lý và kiểm tra của nhà nước cũng như yêu cầu hạch toán nội bộ tại doanh nghiệpđã chia làm hai phân hệ:
+ Phân hệ chứng từ kế toán có tính bắt buộc
+ Phân hệ chứng từ kế toán có tính hướng dẫn

Để hiểu được chứng từ nhằm có thể sử dụng chúng một cách tốt nhất thì việc phân loại là cần thiết. Phân loại đầu tiên, phổ biến và dễ hiểu là phân loại theo trình tự xử lý và công dụng của chứng từ kế toán: Chứng từ gốc, chứng từ ghi sổ.

  • Related Posts

    Thêm bình luận