Quy định về đăng ký thang lương, bảng lương - Học kế toán thuế hồ chí minh

Quy định về đăng ký thang lương, bảng lương

Quy định và thủ tục đăng ký thang lương, bảng lương. Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động được quy định như thế nào? Thủ tục đăng ký thang bảng lương, nội quy lao động ra sao? Các bạn tìm hiểu bài viết dưới đây nhé.

quy-dinh-ve-dang-ky-thang-luong-bang-luong

Hình ảnh: Quy định về đăng ký thang lương, bảng lương

1. Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động

1. Trên cơ sở các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động do Chính phủ quy định, người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

2. Khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.

( Theo Điều 93 Bộ luật lao động 2012)

– Điều 119 Bộ luật lao động 2012 quy định nội quy lao động như sau:

1. Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.

2. Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

b) Trật tự tại nơi làm việc;

c) An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc;

d) Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;

đ) Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.

3. Trước khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

4. Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

– Khoản 9 điều Điều 28 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP: “Người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động không phải đăng ký nội quy lao động.”

2. Thủ tục đăng ký thang bảng lương

Bước 1: Doanh nghiệp xây dựng thang bảng lương (khi xây dựng phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tạ cơ sở);

Bước 2: Công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi Phòng lao động – thương binh và xã hội.

3. Thủ tục đăng ký nội quy lao động

Căn cứ: Điều 28 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP,  quy trình đăng ký nội quy lao động như sau:

Bước 1: Ban hành nội quy lao động

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành nội quy lao động, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho Sở lao động – thương binh và xã hội.

Khi nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký nội quy lao động, Sở lao động – thương binh và xã hội cấp giấy xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho người sử dụng lao động.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì Sở lao động – thương binh và xã hội sẽ có văn bản thông báo và hướng dẫn người doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại nội quy lao động.

Nội quy lao động có hiệu lực sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Sở lao động – thương binh và xã hội nhận được hồ sơ đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký lại nội quy lao động.

Bài viết: “Quy định về đăng ký thang lương, bảng lương”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: “Hỏi – đáp về việc đăng ký thang bảng lương”

Hỏi: Công ty có tổng cộng 10 người(tính luôn giám đốc). Giờ công ty đăng ký thang bảng lương để mua BHXH. Vậy đăng ký thang, bảng lương cho 10 người rồi qua bên BHXH đóng chỉ có 8 người được không hay đóng BHXH cho 8 người thì đăng ký thang bảng lương cho 8 người thôi ạ?

Hồ sơ mua BHXH có nộp hợp đồng lao động, vậy giám đốc có phải làm hợp đồng lao động không? Ai là người ký thuê giám đốc. Công ty là Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, giám đốc thuê ngoài.

Trả lời từ thư viên pháp luật:

Theo điểm a khoản 1 Điều 2 LBHXH có quy định đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là công dân VN bao gồm những người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên. Theo như thông tin bạn cung cấp, công ty bạn có thang bảng lương cho 10 cá nhân điều này có nghĩa trong công ty bạn có tất cả 10 Lao động làm theo HĐLĐ có hoặc không xác định thời hạn, tuy nhiên mình không biết 10 cá nhân trên có thời gian làm việc từ đủ 03 tháng chưa?.

Mình xin nói thêm thời gian 03 tháng này là thời gian làm việc chính thức tại công ty không bao gồm thời gian thử việc (tối đa 02 tháng).Trong trường hợp, Công ty muốn ký Hợp đồng có thời hạn chưa đủ 03 tháng đối với 1 người Lao động nào đó thì tốt nhất đừng đưa họ và danh sách thang bảng lương, vì khi họ không làm nữa lại làm hồ sơ thay đổi số lượng Lao động. Trong trường hợp này, đa phần công ty sẽ trả lương bao gồm tiền BHXH để người Lao động tự đi đóng BHXH.

Thứ hai, Cơ cấu tổ chức công ty TNHH 2 Thành viên trở lên bao gồm HĐTV, Chủ tịch HĐTV, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, nếu công ty có trên 11 TV trở lên thì phải có BKS; Chủ tịch HĐTV có thể kiêm nhiệm GĐ hoặc TGĐ. Theo thông tin bạn cung cấp thì GĐ công ty bạn được thuê do đó HĐLĐ của GĐ với Cty là đo Chủ tịch HĐTV ký kết. Và khi đi đăng ký BHXH thì cũng phải nộp HĐLĐ .

 • Related Posts

  Một bình luận

  1. thắm
   20/01/2018 at 10:49 - Reply

   Em muốn hỏi: Sếp em có 2 công ty đều là công ty cổ phần.
   CTY 1: có 2 thành viên là CTHĐ quản trị, và TGĐ, Em muốn hỏi như thế thì có phải làm thang bảng lương không ạ
   CTY 2: CÓ TGĐ , PHÓ TGĐ VÀ 1 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN LÀ 3 NGƯỜI THÌ CŨNG CÓ PHẢI LÀM THANG BẢNG LƯƠNG ĐỂ NỘP LÊN PHÒNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI ĐÚNG KHÔNG Ạ.

  Thêm bình luận