Thay đổi nhiều quy định về hóa đơn từ ngày 01/01/2018 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Thay đổi nhiều quy định về hóa đơn từ ngày 01/01/2018

Thay đổi nhiều quy định về hóa đơn từ ngày 01/01/2018. Bộ Tài chính đang Dự thảo Tờ trình về đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Thay đổi nhiều quy định về hóa đơn từ ngày 01012018

Hình ảnh: Thay đổi nhiều quy định về hóa đơn từ ngày 01/01/2018

Để kịp lộ trình thực hiện hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc theo Nghị quyết 36a/NQ-CP về nên Bộ Tài chính sẽ sớm trình Chính phủ xem xét ban hành vào tháng 10/2017 nhằm đảm bảo Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

Theo đó, Nghị định mới lần này được đánh giá là khắc phục những bất cập về quy định hóa đơn hiện hành và giúp thuận lợi cho doanh nghiệp, cơ quan thuế và toàn xã hội. Đơn cử như sau:

(i) Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử sẽ giảm chi phí hơn so với sử dụng hóa đơn giấy; khắc phục tình trạng làm mất, hỏng, cháy hóa đơn…

(ii) Cơ quan thuế và cơ quan khác của nhà nước thuận tiện trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của mình:

– Sử dụng hóa đơn điện tử giúp ngành thuế xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn.

– Cơ quan thuế và các cơ quan khác của nhà nước không tốn chi phí thời gian đối chiếu hóa đơn như hiện nay.

– Kịp thời ngăn chặn hóa đơn của các doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích.

(iii) Đối với xã hội

– Sử dụng hóa đơn điện tử khắc phục được trình trạng gian lận sử dụng bất hợp pháp hóa đơn – lập hóa đơn sai lệch nội dung giữa các liên

– Khắc phục tình trạng làm giả hóa đơn:

– Tạo một môi trường kinh doanh lành mạnh cho các doanh nghiệp.

– Giúp việc triển khai thương mại điện tử được hoàn thiện hơn từ việc đặt hàng trên mạng, giao hóa đơn điện tử qua mạng, thanh toán qua mạng.

– Hóa đơn điện tử góp phần làm giảm bớt việc sử dụng giấy nên sẽ góp phần bảo vệ môi trường.

Bài viết: “Thay đổi nhiều quy định về hóa đơn từ ngày 01/01/2018”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm: Khi bán hàng hoá, dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mà người mua không lấy hoá đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì người bán có phải lập hoá đơn không?”

Trả lời:
Người bán vẫn phải lập hoá đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.

Riêng đối với các đơn vị bán lẻ xăng dầu, nếu người mua không yêu cầu lấy hoá đơn, cuối ngày đơn vị phải lập chung một hoá đơn cho tổng doanh thu người mua không lấy hoá đơn phát sịnh trong ngày.

(Theo Điểm b, Khoản 2, Điều 16, Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014)

  • Related Posts

    Thêm bình luận