Thời hạn đăng ký thuế khi kinh doanh - Học kế toán thuế hồ chí minh

Thời hạn đăng ký thuế khi kinh doanh

Thời hạn đăng ký thuế khi kinh doanh.  Tổ chức, cá nhân khi đăng ký kinh doanh phải có trách nhiệm đăng ký thuếtheo đúng thời hạn. Vậy hạn hạn chót để đăng ký thuế khi kinh doanh là ngày nào? Các bạn tham khảo bài viết dưới đây nhé.

thoi-ha%cc%a3n-dang-ky-thue-khi-kinh-doanh

Hình ảnh: Thời hạn đăng ký thuế khi kinh doanh

Căn cứ: Điều 6 Thông tư 95/2016/TT- BTC hướng dẫn về đăng ký thuế 

Theo đó: 

Thời hạn đăng ký thuế của cá nhân sản xuất kinh doanh như sau:

– Đối với tổ chức: 10 ngày làm việc, kể từ ngày:

+ Ghi trên Giấy phép, Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký đơn vị trực thuộc hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp.
+ Ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do nước chung biên giới đất liền với Việt Nam cấp để mua, bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam.
+ Phát sinh trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài; tổ chức nộp thay cho cá nhân theo hợp đồng, văn bản hợp tác kinh doanh.
+ Ký hợp đồng nhận thầu đối với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài kê khai nộp thuế trực tiếp.
+ Ký hợp đồng, hiệp định dầu khí.

– Đối với cá nhân:
+ Cùng với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế lần đầu.
+ 10 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận.

Bài viết: “Hướng dẫn về thời hạn đăng ký thuế khi kinh doanh”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: “Hình thức và thời hạn công khai báo cáo tài chính”

1. Việc công khai báo cáo tài chính được thực hiện theo một hoặc một số hình thức sau đây:
a) Phát hành ấn phẩm;
b) Thông báo bằng văn bản;
c) Niêm yết;
d) Đăng tải trên trang thông tin điện tử;
đ) Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

2. Hình thức và thời hạn công khai báo cáo tài chính của đơn vị kế toán sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

3. Đơn vị kế toán không sử dụng ngân sách nhà nước, đơn vị kế toán có sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân phải công khai báo cáo tài chính năm trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nộp báo cáo tài chính.

4. Đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh phải công khai báo cáo tài chính năm trong thời hạn 120 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Trường hợp pháp luật về chứng khoán, tín dụng, bảo hiểm có quy định cụ thể về hình thức, thời hạn công khai báo cáo tài chính khác với quy định của Luật này thì thực hiện theo quy định của pháp luật về lĩnh vực đó.

  • Related Posts

    Thêm bình luận