Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT 2016 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT 2016

Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT 2016. Ngày 11/11/2016 của Chị cục Thuế Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT được đề cập tại Công văn 40830/CCT-KK-KTT&TH như sau:
Để tải full File tài liệu về mẫu 06/GTGT, các bạn Chat trực tiếp với tư vấn viên để lấy link tải về nhé.

hoc-ke-toan-thuc-hanh

han-chot-nop-mau-06gtgt-nam-2016

Hình ảnh: Hạn chót nộp mẫu 06/GTGT năm 2016

1. Về nguyên tắc xác định doanh thu:

Cách xác định doanh thu quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 219/2014/TT-BTC

2. Về thời điềm gửi mẫu 06/GTGT

– Trường hợp DN, HTX đang áp dụng phương pháp khấu trừ thuế:

DN, HTX đang áp dụng phương pháp khấu trừ thuế

– Trường hợp DN, HTX đang áp dụng phương pháp trực tiếp:

 Doanh nghiệp, hợp tác xã đang áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp nhưng thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định,  nếu muốn chuyển đổi phương pháp trực tiếp sang khấu trừ thì phải gửi mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất ngày 20/12/2016 để được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế năm 2017, 2018.

==> DOWNLOAD:

MẪU 06/GTGT: ĐĂNG KÝ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GTGT

 (tải tại đây)

Bài viết: “Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT 2016”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: “Tiền thưởng cho người lao động làm sao để đưa vào chi phí hợp lý?”

* Căn cứ: Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC

* Theo đó:
Các khoản tiền thưởng cho người lao động phải được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong số các hồ sơ sau:
– Hợp đồng lao động
– Thoả ước lao động tập thể;
– Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn;
– Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.
thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

* Tham khảo thêm: Công văn 3196/CT-TTHT, ngày 12/04/2016

  • Related Posts

    Thêm bình luận