Thủ tục đăng ký hồ sơ khai thuế ban đầu - mới nhất

Thủ tục đăng ký hồ sơ khai thuế ban đầu – mới nhất

Thủ tục đăng ký hồ sơ khai thuế ban đầu – mới nhất, Khi thành lập doanh nghiệp mới, thì cần phải làm gì . Điều trọng tâm của bài viết này sẽ giải đáp các Mẫu hồ sơ khai thuế ban đầu , Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế ban đầu , hồ sơ kê khai thuế gồm những gì ? Khai và nộp lệ phí môn bài như thế nào ?  Xác định phương pháp tính thuế giá trị gia tăng ra sao ? Thông báo về việc sử dụng dịch vụ đại lý thuếnhư thế nào ?  Biểu mẫu Đăng ký mã số thuế cá nhân , thủ tục đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế?

đăng ký hồ sơ khai thuế ban đầu

(Hình ảnh : Thủ tục đăng ký hồ sơ khai thuế ban đầu – mới nhất)

1. Khai và nộp lệ phí Môn bài

– Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

– Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế.

– Thời hạn nộp tiền lệ phí môn bài khi mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí.

– Hồ sơ khai thuế môn bài là Tờ khai lệ phí môn bài.

– Sau khi đi vào hoạt động, hàng năm doanh nghiệp thực hiện nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

2. Xác định phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Có hai phương pháp tính thuế GTGT: phương pháp khấu trừ (sử dụng hoá đơn GTGT) và phương pháp trực tiếp (sử dụng hoá đơn bán hàng).

Kể từ ngày 05/11/2017 Việc xác định phương pháp tính thuế GTGT căn cứ theo Hồ sơ khai thuế GTGT do cơ sở kinh doanh gửi đến cơ quan thuế, cụ thể:
– Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT đến cơ quan thuế.
– Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng phương pháp trực tiếp thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT đến cơ quan thuế.
Bạn đang xem bài viết:Thủ tục đăng ký hồ sơ khai thuế ban đầu – mới nhất ”

3. Thông báo về việc sử dụng dịch vụ đại lý thuế

– Người nộp thuế sử dụng dịch vụ làm thủ tục về thuế thông qua Đại lý thuế thì thông báo cho CQT quản lý trực tiếp bằng văn bản kèm theo bản chụp hợp đồng dịch vụ có xác nhận của người nộp thuế chậm nhất 05 ngày làm việc trước khi Đại lý thuế thực hiện lần đầu các công việc thủ tục về thuế nêu trong hợp đồng.

4. Đăng ký mã số thuế cá nhân

– Doanh nghiệp có nghĩa vụ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi chi trả thu nhập tiền lương, tiền công cho người lao động và thực hiện việc đăng ký mã số thuế cho người lao động (nếu người lao động chưa có mã số thuế).

– Cá nhân có phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền qua đơn vị chi trả thu nhập thực hiện thủ tục đăng ký thuế, đăng ký người phụ thuộc với cơ quan thuế.

Mẫu đăng ký:

+ Mẫu đăng ký mã số thuế cá nhân cho người lao động: 05-ĐK-TH-TCT (ban hành kèm theo Thông tư số 95/2015/TT-BTC)

+ Mẫu đăng ký mã số thuế cá nhân cho người phụ thuộc: 20-ĐK-TH-TCT (ban hành kèm theo Thông tư số 95/2015/TT-BTC)

5. Đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế

– TP.Hồ Chí Minh là địa bàn có đầy đủ điều kiện cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin do đó các doanh nghiệp thành lập tại địa bàn TP phải kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử.

– Khi có chữ ký số công cộng, Doanh nghiệp tiến hành đăng ký kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử tại địa chỉ: http://nhantokhai.gdt.gov.vn/

6. Thông báo áp dụng phương pháp khấu hao tài sản cố định

Doanh nghiệp thực hiện đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản với cơ quan thuế.

Bài viết: “Thủ tục đăng ký hồ sơ khai thuế ban đầu – mới nhất “.

học-kế-toán-thực-hànhCó thể bạn quan tâm :  ” Đăng ký sử dụng hóa đơn “

Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

Các hình thức hoá đơn:

+ Hoá đơn tự in

+ Hoá đơn đặt in

+ Hoá đơn điện tử

+ Hoá đơn của cơ quan thuế bán cho doanh nghiệp

Thủ tục đăng ký hồ sơ khai thuế ban đầu – mới nhất admin
Thủ tục đăng ký hồ sơ khai thuế ban đầu
Quy trình Thủ tục đăng ký hồ sơ khai thuế ban đầu
Biểu mẫu hồ sơ khai thuế ban đầu
Thời hạn hồ sơ khai thuế ban đầu

Summary:

5

  • Related Posts

    Thêm bình luận