Thuế môn bài có được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không? - Học kế toán thuế hồ chí minh

Thuế môn bài có được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không?

Thuế môn bài có được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không? Hàng năm, doanh nghiệp đều phải nộp thuế môn bài để được duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong năm. Vậy, khi quyết toán thuế TNDN, thuế môn bài có được tính là chi phí hợp lý không?

thue-mon-bai-co-duoc-tinh-la-chi-phi-duoc-tru-khi-tinh-thue-tndn-khong

Hình ảnh: Thuế môn bài có được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không?

Thuế môn bài là loại thuế nộp theo năm. Đối với những doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài thì không phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho các năm tiếp theo nếu không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp. (Theo điều 17 của TT 156/2013/TT-BTC).

Nếu doanh nghiệp không thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ làm ảnh hưởng đến bậc thuế số thuế Môn bài phải nộp thì chúng ta chỉ phải nộp tiền thuế thôi và hạn nộp tiền là ngày 30/1.

Theo quy định pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Thông tư 78/2014/TT-BTC, thuế môn bài được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Cách định khoản thuế môn bài

– Khi tính và nộp thuế môn bài:

Nợ TK 642
Có TK 3338

– Khi nộp thuế môn bài vào Ngân sách nhà nước:

Nợ TK 3338
Có TK 111, 112

Bài viết: “Thuế môn bài có được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không?”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm:

  • Related Posts

    Thêm bình luận