Thuế môn bài trong thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh - Học kế toán thuế hồ chí minh

Thuế môn bài trong thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Thuế môn bài trong thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp trong  thời gian tạm ngưng có phải nộp lệ phí môn bài hay không? có phải báo cáo thuế và báo cáo tài chính hay không? Các bạn xem chi tiết bài viết dưới đây nhé.

Thuế môn bài trong thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Hình ảnh: Thuế môn bài trong thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh

 Nếu người nộp thuế thực hiện đúng các quy định về thông báo cho cơ quan thuế việc tạm ngừng kinh doanh thì kê khai, nộp thuế môn bài như sau:

1. Đối với người nộp thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch (01/01 đến 31/12) thì không phải kê khai, nộp thuế môn bài đối với năm dương lịch tạm ngừng kinh doanh.

– Nếu người nộp thuế ra kinh doanh trước thời hạn trong 06 tháng đầu năm nộp mức thuế môn bài cả năm; nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng cuối năm nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.

2. Đối với người nộp thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh 12 tháng, không trùng với năm dương lịch (thời gian tạm nghỉ kinh doanh kéo dài trong 02 năm dương lịch) thì thực hiện kê khai, nộp thuế môn bài cả năm của năm dương lịch thứ nhất.

– Đối với năm dương lịch thứ 2, nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng đầu năm nộp mức thuế môn bài cả năm; nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng cuối năm nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.

(Theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP)

1. Đối với người nộp thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh cho cả năm dương lịch (tức tạm ngừng kinh doanh từ 01/01 đến 31/12):

– Không phải nộp thuế môn bài năm 2017
– Không phải làm báo cáo tài chính năm 2017
– Không phải làm sổ sách và không phải nộp tờ khai thuế GTGT, BC26 sử dụng hóa đơn, không phải làm quyết toán thuế TNDN, TNCN

2.

– Nếu người nộp thuế ra kinh doanh trước thời hạn trong 06 tháng đầu năm thì nộp mức huế môn bài cả năm;
– Nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.

Ví dụ: ngày 25/12/2016 công ty ABC làm công văn thông báo tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày 01/01/2017 – 15/04/2018: thì thực hiện làm như sau:

– Năm 2017: Công ty không phải nộp thuế môn bài, Không phải làm sổ sách và không phải nộp tờ khai thuế GTGT, Báo cáo sử dụng hóa đơn, không phải làm quyết toán thuế TNDN, TNCN

– Năm 2018:

+ Nộp thuế môn bài cho nguyên năm 2018 = 100% do thuộc 06 tháng đầu năm
+ Làm sổ sách, nộp báo cáo thuế cho các tháng, quý từ tháng 4/2018 đến 12/2018 trở đi, báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm bình thường

Ví dụ: ngày 25/12/2016 công ty ABC làm công văn thông báo tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày 01/01/2017– 15/08/2018 thì thực hiện như sau:

– Năm 2017: như ví dụ 01 nếu trên công ty không phải nộp thuế môn bài, Không phải làm sổ sách và không phải nộp tờ khai thuế GTGT, BC26 sử dụng hóa đơn, không phải làm quyết toán thuế TNDN, TNCN

– Năm 2018:

+ Nộp thuế môn bài cho năm 2018 = 50% do thuộc 06 tháng cuối năm
+ Làm sổ sách, nộp báo cáo thuế cho các tháng 8/2018 đến tháng 12/2018, báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm bình thường

3. Đối với người nộp thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh 12 tháng, không trùng với năm dương lịch (thời gian tạm nghỉ kinh doanh kéo dài trong 02 năm dương lịch) thì thực hiện kê khai, nộp thuế môn bài cả năm của năm dương lịch thứ nhất.

Đối với năm dương lịch thứ 2, nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng đầu năm nộp mức thuế môn bài cả năm; nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng cuối năm nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.

Ví dụ: ngày 25/02/2017 công ty ABC làm công văn thông báo tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày 01/03/2017 – 01/03/2018 thì thực hiện như sau:

– Năm 2017:

+ Nộp thuế môn bài cho nguyên năm 2017= 100%
+ Làm sổ sách, nộp báo cáo thuế cho các tháng 1/2017 – 02/2017, báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm cho 02 tháng mà doanh nghiệp đã hoạt động

– Năm 2018:

+ Nộp thuế môn bài cho nguyên năm 2018 = 100% do thuộc 06 tháng đầu năm
+ Làm sổ sách, nộp báo cáo thuế cho các tháng 4/2018 đến 12/2018, báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm bình thường

Ví dụ tạm ngưng hoạt động từ 01/03/2017 – 01/08/2018

– Năm 2018:

+ Nộp thuế môn bài cho năm 2018 = 50% do thuộc 06 tháng cuối năm
+ Làm sổ sách, nộp báo cáo thuế cho các tháng 9/2018 – 12/2018, báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm bình thường

Nguồn: Chu Đình Xinh

Bài viết: “Thuế môn bài trong thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: “Làm cách nào để thể hiện hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang?”

Căn cứ:
– Khoản 1, Khoản 3, Điều 3, Thông tư 32/2011/TT-BTC
– Khoản 1, Điều 19, Thông tư 39/2014/TT-BTC

Theo đó:

– Để phù hợp với đặc thù của hóa đơn điện tử, trường hợp chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy, nếu số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn thì doanh nghiệp thực hiện tương tự như hóa đơn tự in
– Doanh nghiệp được thể hiện hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu của trang sau của hóa đơn có hiển thị:
+ Cùng số hóa đơn như của trang đầu(do hệ thống máy tính cấp tự động);
+ Cùng tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, người bán như trang đầu;
+ Cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu ;
+ Kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “ tiep theo trang truoc– trang X/Y” (X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).

 • Related Posts

  Một bình luận

  1. mariot
   16/01/2019 at 16:02 - Reply

   Bạn cho mình hỏi. Công ty mình (Cty ABC) có làm thủ tục đăng ký tạm ngừng cty qua mạng. Mình nộp qua mang và nhận được giấy biên nhận đăng ký thành công ngày 17/12/2018 và được giấy hẹn làm thủ tục là 24/12/2018. Ngày 24/12/2018 bên Thuế có báo của mình sai do không đủ 15 ngày ( từ ngày tiếp nhận thành công đến khi đăng ký gứi thành công là 15 ngày), ( Biên bản họp hội đồng của công ty mình thì công ty mình đăng ký tạm ngừng từ 22/12/2018 đến 22/12/2019). Do đó mình phải sửa lại, đến ngày 02/1/2019. Sau đó sửa lại lần nữa do bên thuế xử lý chậm đến ngày 03/1/2019 xử lý báo mình lùi ngày qua thời hạn xử lý nên mình lại lùi ngày đến 09/01/2019. Do đó công ty mình phải thay đổi thời gian tạm ngừng là 09/1/2019 đến 09/1/2020. Căn cứ thời hạn tạm ngừng đó thì công ty mình có phải đóng thuế môn bài không, nếu đóng thi đóng bao nhiêu tiền ( vốn điều lệ cty mình là 5 tỷ). Trân trọng cảm ơn

  Thêm bình luận