Tình huống kế toán thuế T12/2016 - có đáp án - Học kế toán thuế hồ chí minh

Tình huống kế toán thuế T12/2016 – có đáp án

Tình huống kế toán thuế T12/2016 – có đáp án. Cá nhân không có chữ ký số có được khai thuế điện tử không? Khi mua nhà thì nộp thuế TNCN tại thời điểm nào? Mức thuế suất hàng suất khẩu là bao nhiều?,… Dưới đây là những tình huống kế toán được trả lời bởi Tổng cục Thuế, các bạn tham khảo thêm nhé.

Tình huống kế toán thuế T122016 - có đáp án

Hình ảnh: Tình huống kế toán thuế T12/2016 – có đáp án

Câu hỏi 1: Cá nhân không có chữ ký số thì có thực hiện khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà được không?

Trả lời:
Tại Điều 5 Thông tư số 110 năm 2015 của Bộ Tài chính có quy định: nếu trường hợp cá nhân không có chứng thư số thì sử dụng mã xác thực do cơ quan thuế cấp để thực hiện giao dịch điện tử .

Câu hỏi 2: Nộp thuế thu nhập cá nhân ngay tại thời điểm mua nhà hay đến khi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu mới phải nộp?

Trả lời:
Theo quy định tại điểm 3, điều 17 Thông tư 92 năm 2015 của Bộ Tài chính thì thời điểm tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định như sau:

– Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì thời điểm tính thuế là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật;

– Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì thời điểm tính thuế là thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản.

– Trường hợp cá nhân nhận chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai, quyền sử dụng đất gắn với công trình xây dựng tương lai là thời điểm cá nhân nộp hồ sơ khai thuế với cơ quan thuế.

Như vậy, bạn căn cứ vào trường hợp cụ thể của mình để xác định thời điểm nộp thuế Thu nhập cá nhân cho đúng quy định.

học kế toán thực hành

Câu hỏi 3: Tôi hiện sống và làm việc ở thành phố Hà Nội, nhưng lại có nhà cho thuê ở TP HCM, tôi có thể nộp hồ sơ khai thuế điện tử tại Hà Nội được không?

Trả lời:
Theo Điều 2 Quyết định số 2128 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc thí điểm khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân đối với cá nhân cho thuê nhà thì phạm vi áp dụng thí điểm cho cá nhân có nhà cho thuê tại địa bàn thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và thuộc quản lý của cơ quan thuế tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu được khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà. Như vậy, nếu bạn ở thành phố Hà Nội và thuộc cơ quan thuế quản lý tại thành phố Hà Nội thì bạn có thể nộp hồ sơ khai thuế điện tử tại cơ quan thuế quản lý bạn tại thành phố Hà nội cho hoạt động cho thuê nhà tại TP Hồ Chí Minh.

Câu hỏi 4: Công ty tôi có ký Hợp đồng với khách hàng để xuất khẩu 1 lô hàng vôi sang Trung Quốc. Xin hỏi giá trị lô hàng xuất khẩu này có được áp dụng thuế suất 0% không?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 1, điều 1 Thông tư số 130 năm 2016 của Bộ Tài chính thì Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm là tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản khi xuất khẩu thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Như vậy, trường hợp của bạn nếu xác định sản phẩm vôi có tổng giá trị nguyên liệu đá và chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên, khi xuất khẩu thì không được áp dụng thuế suất 0% mà thuộc đối tượng không chịu thuế Giá trị gia tăng.

Câu hỏi 5: Năm 2016, Công ty tôi có ký hợp đồng mua 1 căn nhà liền kề của dự án để làm trụ sở văn phòng, trong hoá đơn có ghi số tiền phải thanh toán gồm cả tiền nhà và tiền đất. Xin hỏi công ty tôi xác định nguyên giá để trích khấu hao của tài sản này như thế nào?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 2.2 Điều 6 Thông tư số 78 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định về thuế Thu nhập doanh nghiệp thì: Quyền sử dụng đất lâu dài không được trích khấu hao và phân bổ chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp doanh nghiệp mua tài sản cố định hữu hình là nhà cửa gắn liền với quyền sử dụng đất lâu dài thì giá trị quyền sử dụng đất phải xác định riêng và ghi nhận là tài sản cố định vô hình;

Như vậy, Công ty bạn chỉ được trích khấu hao đối với phần tài sản gắn liền trên đất là giá trị nhà cửa theo quy định hiện hành còn giá trị quyền sử dụng đất không được trích khấu hao.

Câu hỏi 6: Công ty tôi có trụ sở chính tại Hải Phòng, Công ty có dự án đầu tư mới tại Thái Bình, dự án đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động. Công ty tôi đã thực hiện kê khai riêng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư này tại Hải Phòng trên Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư. Kỳ khai thuế tháng 10/2016, số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư là 500 triệu đồng. Xin hỏi công ty tôi có được hoàn thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới này không?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 3, điều 1 Thông tư số 130 năm 2016 của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp có dự án đầu tư mới tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính; đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế thì doanh nghiệp lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư. Nếu nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.

Như vậy, căn cứ quy định trên và nội dung bạn hỏi, công ty bạn đang có số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới thì phải bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất, kinh doanh chính , nếu sau khi bù trừ mà số thuế chưa được khấu trừ hết còn 300 triệu đồng thì Công ty bạn sẽ được xét hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Câu hỏi 7: Tôi có cho cá nhân thuê đất làm xưởng gỗ với giá là 300 triệu/1năm và thanh toán 3tháng /1lần. Hiện tại ngoài thu nhập cho thuê đất, tôi cũng không có thu nhập nào khác, tôi muốn uỷ quyền cho bên thuê thay tôi thực hiện các nghĩa vụ với cơ quan thuế có được không?

Trả lời:
Tại Điều 8 Thông tư số 92 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khấu trừ thuế, khai thuế, nộp thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản quy định: Cá nhân cho thuê tài sản phải trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế bao gồm: cho cho thuê tài sản với cá nhân; cho thuê tài sản với tổ chức không phải là tổ chức kinh tế như cơ quan Nhà nước, tổ chức Đoàn thể, Hiệp hội, tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán, …; cho thuê tài sản với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mà trong hợp đồng không có thoả thuận bên thuê là người nộp thuế.

Căn cứ vào quy định nêu thì trường hợp bạn là cá nhân ký hợp đồng cho thuê tài sản với cá nhân nên bạn phải trực tiếp khai thuế, nộp thuế với cơ quan thuế.

Câu hỏi 8: Hộ gia đình tôi được thành lập bởi một nhóm gồm 04 cá nhân cùng kinh doanh. Năm 2016, Hộ gia đình tôi có doanh thu kinh doanh là 180 triệu đồng. Vậy xin hỏi 4 cá nhân trong nhóm có phải nộp thuế không?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 92 năm 2015 của Bộ Tài chính thì: Trường hợp cá nhân kinh doanh theo hình thức nhóm cá nhân, hộ gia đình thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân được xác định cho một người đại diện duy nhất trong năm tính thuế. Như vậy, căn cứ quy định trên, cách xác định mức doanh thu để hộ cá nhân kinh doanh không phải nộp thuế sẽ được xác định chung cho một người đại diện; do đó với mức doanh thu 180 tr đồng cả năm của bạn thì thuộc diện phải nộp thuế khoán.

Câu hỏi 9: Tháng 9 vừa rồi tôi có bán 1 mảnh đất và đã thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân. Xin hỏi đến kỳ quyết toán tôi có phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân với khoản thu nhập từ việc bán bất động sản này nữa không?

Trả lời:
Theo quy định về thuế thu nhập cá nhân hiện hành thì trường hợp cá nhân có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản thì thực hiện khai thuế thu nhập cá nhân theo từng lần phát sinh và không khai quyết toán thuế.

Câu hỏi 10: Trong tháng 11 này Công ty tôi đang đàm phán ký kết hợp đồng với một Công ty ở Singapo để tổ chức Hội nghị khách hàng cho họ tại TP Hồ Chí Minh. Vậy, xin hỏi doanh thu của Hợp đồng này có được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% như đối với dịch vụ xuất khẩu không?

Trả lời:
Tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 130 năm 2016 của Bộ Tài chính có quy định các dịch vụ cung ứng tại Việt Nam cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài không được áp dụng thuế suất 0% gồm: Thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, văn hóa, giải trí, hội nghị, khách sạn, đào tạo, quảng cáo, du lịch lữ hành;…

Căn cứ quy định nêu trên và nội dung bạn hỏi thì doanh thu Hợp đồng tổ chức Hội nghị khách hàng cho Công ty ở Singapo nhưng dịch vụ này được thực hiện tại Việt Nam nên không được áp dụng thuế suất 0%, Công ty bạn phải kê khai nộp thuế GTGT theo thuế suất 10%.

Bài viết: “Tình huống kế toán thuế 12/2016 – có đáp án”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm:

Tình huống kế toán thuế 10/2016 – có đáp án

  • Related Posts

    Thêm bình luận