5 công việc khi mới làm kế toán - Học kế toán thuế hồ chí minh

5 công việc khi mới làm kế toán

5 công việc khi mới làm kế toán. Khi nhận được một công việc kế toán, bạn cần phải chuẩn bị những kiến thức và sự hiểu biết về doanh nghiệp đó để có thể làm tốt vai trò của mình. 5 công việc sau đây sẽ giúp bạn có cái nhìn đầy đủ hơn về hệ thống kế toán từ đó tạo đà giúp bạn phát triển hơn trong tương lai.

5 công việc khi mới làm kế toán

Hình ảnh: 5 công việc khi mới làm kế toán

1. Tìm hiểu chế độ kế toán doanh nghiệp đang áp dụng

Mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ áp dụng chế độ kế toán khác nhau ==> cần kiểm tra xem doanh nghiệp thuộc loại hình nào? Đang áp dụng chế độ kế toán theo quyết định 48 hay thông tư 200?

Theo NĐ 56/2009/NĐ-CP chia doanh nghiệp thành hai loại:

 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa: (áp dụng theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006)
  + Vốn: <= 100 tỷ
  + Lao động: <= 300 người
 • Doanh nghiệp lớn: (áp dụng theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, Trước năm 2014 áp dụng chế độ kế toán theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC)
  + Vốn: > 100 Tỷ
  + Lao động: > 300 người

2. Tìm hiểu các vấn đề liên quan đến Thuế GTGT

a) Tìm hiểu xem hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp kinh doanh có chịu thuế GTGT không? Thuế suất thuế GTGT là bao nhiêu %? Doanh nghiệp có được hưởng ưu đãi gì về thuế GTGT không?

b) Tìm hiểu xem Doanh nghiệp đang nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hay khấu trừ?

Để xác định phương pháp tính thuế GTGT trong kỳ tính thuế mới, các bạn căn cứ vào thời điểm thành lập doanh nghiệp.

 • Doanh nghiệp thành lập từ năm 2013 trở về trước:

– Doanh nghiệp áp dụng kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ

+ Doanh thu năm 2015 > 1 tỷ đồng ==> tiếp tục áp dụng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ ổn định trong năm 2016 và 2017. Không phải nộp mẫu 06/GTGT.

+ Doanh thu năm 2015 < 1 tỷ đồng ==> phải nộp mẫu 06/GTGT để đăng ký tự nguyện áp dụng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.. Nếu không nộp mẫu 06/GTGT thì áp dụng nộp thuế theo phương pháp trực tiếp ổn định năm 2016, 2017.

– Doanh nghiệp áp dụng kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp

+ Xét thấy đủ điều kiện áp dụng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì nộp mẫu 06/GTGT chuyển đổi hình thức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ cho kỳ ổn định năm 2016, 2017.
+ Nếu không nộp mẫu 06/GTGT thì tiếp tục áp dụng nộp thuế theo phương pháp trực tiếp ổn định năm 2016, 2017.

 • Doanh nghiệp thành lập từ 01/01/2014 đến 30/09/2014

– Doanh nghiệp đang áp dụng kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp sẽ tiếp tục áp dụng đến hết kỳ ổn định năm 2016.

– Trước thời hạn 20/12/2016 căn cứ vào doanh thu nêu trên để thực hiện áp dụng phương pháp kê khai và nộp mẫu 06/GTGT theo quy định cho kỳ tiếp theo.

+ Nếu doanh thu ước tính năm 2016 (đủ 12 tháng, có thể tính từ tháng 11/2015 – T10/2016) > 1 tỷ đồng ==> doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, không phải nộp mẫu 06/GTGT
+ Nếu doanh thu ước tính năm 2016 (đủ 12 tháng, có thể tính từ tháng 11/2015 – T10/2016) < 1 tỷ đồng ==> doanh nghiệp phải nộp mẫu 06/GTGT để đăng ký kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
+ Nếu doanh thu ước tính năm 2016 (đủ 12 tháng, có thể tính từ tháng 11/2015 – T10/2016) > 1 tỷ đồng ==> doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, không phải nộp mẫu 06/GTGT

 • Nếu doanh nghiệp bắt đầu thành lập từ 01/10/2014 đến 31/12/2014

– Trường hợp đang áp dụng phương pháp khấu trừ thuế:

+ Doanh thu năm 2015 > 1 tỷ đồng ==> tiếp tục áp dụng theo phương pháp khấu trừ hết năm 2016, 2017.
+ Doanh thu năm 2015 < 1 tỷ đồng: Nếu đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì phải nộp mẫu 06/GTGT trước ngày 20/12/2015 để áp dụng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ hết năm 2016, 2017. Trường hợp không nộp mẫu 06/GTGT thì áp dụng nộp thuế theo phương pháp trực tiếp cho kỳ ổn định năm 2016, 2017.

– Trường hợp đang áp dụng phương pháp trực tiếp:

+ Nếu muốn chuyển đổi áp dụng kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ phải nộp mẫu 06/GTGT trước ngày 20/12/2015.
+ Không nộp mẫu 06/GTGT thì tiếp tục áp dụng nộp thuế theo phương pháp trực tiếp cho kỳ ổn định năm 2016, 2017.

Bạn đang xem: “5 công việc khi mới làm kế toán”

 • Doanh nghiệp thành lập từ năm 01/01/2015 đến 30/09/2015

– Trường hợp doanh nghiệp đang áp dụng phương pháp khấu trừ thuế:

+ Doanh thu trên 1 tỷ đồng tiếp tục nộp thuế theo phương pháp khấu trừ đến hết kỳ ổn định năm 2016, 2017.
+ Doanh thu dưới 1 tỷ đồng nếu đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì phải nộp mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20/12/2015 cho kỳ ổn định 2016, 2017. Nếu không nộp mẫu 06/GTGT thì áp dụng nộp thuế theo phương pháp trực tiếp cho kỳ ổn định năm 2016, 2017.

– Trường hợp doanh nghiệp đang áp dụng phương pháp trực tiếp:

+ Nếu muốn chuyển đổi áp dụng phương pháp kê khai thuế khấu trừ phải nộp mẫu 06/GTGT trước ngày 20/12/2015 cho kỳ ổn định năm 2016, 2017.
+ Nếu không nộp mẫu 06/GTGT thì tiếp tục áp dụng nộp thuế theo phương pháp trực tiếp cho kỳ ổn định năm 2016, 2017.

 • Doanh nghiệp thành lập từ năm 01/10/2015 đến 31/12/2015

– Đối với doanh nghiệp thành lập trong Q4/2015 xác định thuộc trường hợp được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì phải nộp mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đầu tiên phát sinh. Nếu đến thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đầu tiên người nộp thế không nộp mẫu 06/GTGT thì doanh nghiệp thuộc trường hợp áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp.

– Trường hợp doanh nghiệp khi xác định thuộc đối tượng được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ chỉ phải nộp 01 lần mẫu 06/GTGT để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ cho quý IV/2015 và 2016. Đến trước ngày 20/12/2016 doanh nghiệp căn cứ vào cách xác định doanh thu để áp dụng phương pháp khấu trừ cho hai năm 2017 và 2018 và gửi mẫu 06/GTGT theo quy định.

c) Tìm hiểu xem doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý

 • Kê khai theo tháng khi: Doanh nghiệp có doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở lên.
 • Kê khai GTGT theo quý khi: Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống

3. Tìm hiểu phương pháp kê khai hàng tồn kho

– Kê khai thường xuyên: thường áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất (công nghiệp, xây lắp…), các doanh nghiệp thương mại kinh doanh các mặt hàng có giá trị lớn như xe, máy móc…

– Kiểm kê định kì: thường áp dụng trong các doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng có giá trị thấp, số lượng lớn, chủng loại nhiều….

4. Tìm hiểu phương pháp trích khấu hao TSCĐ

Doanh nghiệp có thể tự lựa chọn một trong các phương pháp tính khấu hao sau:

 • Đường thẳng (Thông dụng hiện nhiều DN áp dụng)
 • Theo số dư giảm dần có điều chỉnh ( có điều kiện)
 • Theo số lượng, sản lượng (có điều kiện)

Lưu ý:
Phương pháp trích khấu hao TSCĐ trong doanh nghiệp phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ. Mỗi TSCĐ chỉ được thay đổi một lần và phải có giải trình rõ sự thay đổi mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp.

5. Tìm hiểu phương pháp tính giá xuất kho trong kì

Doanh nghiệp được tự lựa chọn một trong các phương pháp tính giá xuất kho trong kì để thuận tiện trong quá trình tính toán của doanh nghiệp:

 • Bình quân gia quyền liên hoàn
 • Bình quân gia quyền cuối kì (thường được áp dụng)
 • Nhập trước – xuất trước
 • Nhập sau – xuất trước
 • Giá đích danh

* Khi đã lựa chọn phương pháp tính giá xuất kho, doanh nghiệp phải áp dụng ít nhất trong 6 tháng.
* Nếu thay đổi, doanh nghiệp cần giải trình bằng văn bản gửi cơ quan thuế.

Lưu ý: Thông tư 200/2014/TT-BTC không còn áp dụng phương pháp tính giá xuất kho theo Nhập sau – xuất trước

 Bài viết: “5 công việc khi mới làm kế toán”

Có thể bạn quan tâm: ” Tiền thù lao khấu trừ thuế TNCN như thế nào?”

Căn cứ:

– Điểm c, Khoản 2, Điều 2, Thông tư 111/2013/TT-BTC
– Điểm i, Khoản 1, Điều 25, Thông tư 111/2013/TT-BTC

Theo đó:

Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như:

+ Tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới;
+ Tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật;
+ Tiền tham gia các dự án, đề án;
+ Tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút;
+ Tiền tham gia các hoạt động giảng dạy;
+ Tiền tham gia biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao;
+ Tiền dịch vụ quảng cáo;
+ Tiền dịch vụ khác, thù lao khác.

Thu nhập mà cá nhân nhận được từ hợp đồng làm dịch vụ tư vấn thực hiện các công việc của Ban quản lý dự án.
Đều là thu nhập từ tiền lương, tiền công, phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo mức 10% đối với thu nhập từ 2.000.000đồng/lần trở lên trước khi trả thu nhập cho cá nhân.

 • Related Posts

  Thêm bình luận