Ấn định thuế đối với các khoản vay lãi suất 0% - Học kế toán thuế hồ chí minh

Ấn định thuế đối với các khoản vay lãi suất 0%

Ấn định thuế đối với các khoản vay lãi suất 0%-Ấn định thuế là việc doanh nghiệp sẽ phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo một con số nhất định nào đó mà cơ quan thuế đã đưa ra. Trong trường hợp, các doanh nghiệp có khoản tiền nhàn rỗi cho các doanh nghiệp khác, cá nhân, tổ chức vay với lãi suất 0% có bị ấn định thuế không? Để tìm hiểu chi tiết hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.

an-dinh-thue-doi-voi-cac-khoan-vay-lai-suat-0

I. Các trường hợp bị ấn định thuế
Căn cứ vào Điều 25 Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế
1. Người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định thuế trong các trường hợp sau đây:
a) Không đăng ký thuế;
b) Không nộp hồ sơ khai thuế: nộp hồ sơ khai thuế sau mười ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.
c) Không khai thuế, không nộp bổ sung hồ sơ thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế hoặc khai thuế không chính xác, trung thực, đầy đủ về căn cứ tính thuế;
d) Không phản ánh hoặc phản ánh không đầy đủ, trung thực, chính xác số liệu trên sổ kế toán để xác định nghĩa vụ thuế;
đ) Không xuất trình sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu cần thiết liên quan đến việc xác định sổ thuế phải nộp trong thời hạn quy định;
e)Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường;
g) Có dấu hiệu bỏ trốn hoặc phát tán tài sản để không thực hiện nghĩa vụ thuế.

2.Các căn cứ ấn định thuế bao gồm:
a) Cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế;
b) So sánh số thuế phải nộp của cơ sở kinh doanh cùng mặt hàng, ngành nghề, quy mô;
c) Tài liệu và kết quả kiểm tra, thanh tra còn hiệu lực.

II.Cho doanh nghiệp khác vay lãi suất 0% sẽ bị ấn định thuế.
– Nếu doanh nghiệp có tiền nhàn rỗi, cho doanh nghiệp khác vay với lãi suất 0%, là trường hợp “trao đổi không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường“, vi phạm Điểm e Khoản 1 Điều 37 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006, quy định Người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định thuế trong trường hợp:
+ Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường;
+ Thuộc đối tượng bị cơ quan thuế ấn định thuế khi cho doanh nghiệp khác vay với lãi suất 0%, cơ quan thuế có thể căn cứ mức thuế suất cho vay đối với ngân hàng để xử lý ấn định thuế truy thu thuế TNDN đối với doanh nghiệp;
+ Mức chế tài: truy thu thuế TNDN, phạt 20% kê khai sai, 0.03%/ ngày ( trước 1/7/2016 là 0.05%/ ngày);
+ Do đó trường hợp kế toán xử lý vốn góp điều lệ bị thiếu chưa đủ thì nên làm hợp đồng mượn/biên bản cho mượn…không nên làm hợp đồng vay 0%.

Bài viết: “Ấn định thuế đối với các khoản vay lãi suất 0%”

Các từ khóa liên quan: Luật kế toán 2019, Ấn định thuế là gì? Nguyên tắc ấn định thuế, Các trường hợp ấn định thuế.

Có thể bạn quan tâm: Nguyên tắc ấn định thuế
+ Việc ấn định thuế phải bảo đảm khách quan, công bằng và tuân thủ đúng quy định của pháp luật về thuế.
+ Cơ quan quản lý thuế ấn định số thuế phải nộp hoặc ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp.

Xem thêm: Cách xử lí chi phí tiền thưởng ngày lễ tết 

  • Related Posts

    Thêm bình luận