BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1 theo thông tư 200 phần 2

BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1 theo thông tư 200 phần 2

Bài tập và bài giải kế toán tài chính 1 theo thông tư 200 phần 2

 • Chi tiền mặt để đi tham quan nghỉ mát và thuê văn nghệ phục vụ 650.000đ
 • Thu được khỏan nợ của khách hàng C trả 500.000đ bằng TGNH, đã lập dự phòng phải thu khó đòi cuối năm trước
 • Nhận trước tòan bộ tiền cho thuê hoạt động 01 TSCĐ bằng tiền mặt, thời gian 01 năm, số tiền thuê chưa thuế GTGT là 12.000.000đ, thuế GTGT 10%
 • Chi tiền mặt để trả tiền, điện thoại, tiền nước phục vụ bộ phận bán hàng 110.000đ và bộ phận QLDN 165.000đ, trong đó đã bao gồm thuế GTGT 10%
 • Nộp kinh phí công đòan, BHXH, BHYT, BHTN cho các cơ quan hữu quan là 750.000đ bằng tiền mặt
 • Chi tiền mặt trả lương CNV 22.820.000đ
BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1 theo thông tư 200 phần 2

BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1 theo thông tư 200 phần 2

Yêu cầu: Định khỏan, ghi vào tài khỏan các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên

 • Chi tiền mặt để đi tham quan nghỉ mát và thuê văn nghệ phục vụ 000đ . BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1 theo thông tư 200 phần 2

Nợ TK 3532     650.000

Có TK 111 650.000

 • Thu được khỏan nợ của khách hàng C trả 500.000đ bằng TGNH, đã lập dự phòng phải thu khó đòi cuối năm trước

– Khi lập dự phòng năm trước

Nợ TK 642           500.000

Có TK 229           500.000

–  Sang năm sau

TH1: Xoá nợ cho KH bằng khoản dự phòng , BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1 theo thông tư 200 phần 2

Nợ TK 229           500.000

Có TK 131C        500.000

Sau đó KH C trả lại tiền, thì khoản dự phòng này sẽ được ghi nhận vào thu nhập khác

Nợ TK 111, 112   500.000

Có TK 711 500.000

TH2: chưa dùng khoản dự phòng để xoá nợ thì khách hàng đã đến trả nợ , bài tập và bài giải kế toán tài chính thông tư 200

Nợ TK 112   500.000

Có TK 131C        500.000

– Đến cuối năm phải hoàn nhập chi phí

Nợ TK 229           500.000

Có TK 642 500.000

– Nhận trước tòan bộ tiền cho thuê hoạt động 01 TSCĐ bằng tiền mặt, thời gian 01 năm, số tiền thuê chưa thuế GTGT là 12.000.000đ, thuế GTGT 10%

Nợ TK 111       13.200.000

Có TK 3387                   12.000.000  (doanh thu chưa thực hiện)

Có TK 3331                     1.200.000

– Chi tiền mặt để trả tiền, điện thoại, tiền nước phục vụ bộ phận bán hàng 110.000đ và bộ phận QLDN 165.000đ, trong đó đã bao gồm thuế GTGT 10%

N 641      100.000

N 642      150.000

N 133        25.000

C 111                   275.000

–  Nộp kinh phí công đòan, BHXH, BHYT, BHTN cho các cơ quan hữu quan là 750.000đ bằng tiền mặt

N 338      750.000

C 111                   750.000

– Chi tiền mặt trả lương CNV 22.820.000đ

N 334                   22.820.000

C 111                   22.820.000
Bài liên quan : đáp án kế toán tài chính 
Học kế toán thuế, học nghề kế toán, học kế toán ở đâu tốt nhất

 • Related Posts

  Thêm bình luận