Bản cam kết TNCN - mẫu cam kết 02/CK-TNCN - Học kế toán thuế hồ chí minh

Bản cam kết TNCN – mẫu cam kết 02/CK-TNCN

Bản cam kết mẫu 02/CK-TNCN – Bản cam kết kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính. Áp dụng cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế TNCN.

Cam kết thu nhập Mẫu 02/CK-TNCN dùng cho các lao động ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng cam kết về thu nhập trong năm tính thuế chưa đến mức phải khấu trừ thuế để công ty/tổ chức chi trả thu nhập tạm thời chưa khấu trừ thuế (10%) tại thời điểm chi trả thu nhập.

ban-cam-ket-TNCN

Căn cứ vào Thông tư 111/2013/TT-BTC đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc có ký hợp đồng dưới 3 tháng mà có mức thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên nếu không muốn phải khấu trừ thuế theo mức 10% thì cá nhân làm cam kết số 02/TNCN với điều kiện :
– Có mã số thuế cá nhân tại thời điểm làm cam kết.
– Chỉ có duy nhất thu nhập tại một nơi và tổng thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế.

download

Bài viết: Bản cam kết TNCN – mẫu cam kết 02/CK-TNCN

 

  • Related Posts

    Thêm bình luận