Bản tóm tắt Thuế 2017 bằng tiếng Anh - Học kế toán thuế hồ chí minh

Bản tóm tắt Thuế 2017 bằng tiếng Anh

Bản tóm tắt Thuế 2017 bằng tiếng Anh. Đây là bản Vietnam Tax Highlight 2017 của Deloitte Việt Nam. Các bạn cần tóm tắt Thuế 2017 bằng tiếng Anh cho các sếp hoặc đối tác nước ngoài thì có thể tải file về tham khảo nhé
Các bạn muốn tải full “Bản tóm tắt Thuế 2017 bằng tiếng Anh” thì Chat trực tiếp với tư vấn viên nhé.

*** Dưới đây là một số hình ảnh của : “Bản tóm tắt Thuế 2017 bằng tiếng Anh” 

2

1

Bài viết: “Bản tóm tắt Thuế 2017 bằng tiếng Anh”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm: “Chính sách thuế TNCN đối với lao động thời vụ”

*Căn cứ:

– Tại Điểm i, Khoản 1, Điều 25, Thông tư số 111/2013/TT–BTC ngày 15/6/2015

– Tại Điểm c, d, Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT–BTC ngày 15/6/2015

– Tại Khoản 1, Điều 16, Thông tư số 156/2013/TT–BTC ngày 06/11/2013

Theo đó:

– Cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân

– Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết theo mẫu 02/CK–TNCN ban hành kèm theo thông tư số 92/2015/TT–BTC tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

– Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

– Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại Điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời Điểm cam kết”.

  • Related Posts

    Thêm bình luận