Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt năm 2018

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt năm 2018

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt năm 2018 – Có gì mới trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt năm 2018 ? Bài viết dưới đây chia sẻ cho các bạn về 10 biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt áp dụng bắt đầu từ 01/01/2018.

bieu-thue-nhap-khau-uu-dai-dac-biet-nam-2018

(Hình ảnh: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt năm 2018)

*** Chính phủ vừa ban hành 10 Nghị định về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại với một số nước.

STTNghị địnhBiểu thuếNội dung chính
1Nghị định 149/2017/NĐ-CPVKFTAThực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn 2018 – 2022
2Nghị định 150/2017/NĐ-CPVN-EAEU FTAThực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á – Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018 – 2022.
3Nghị định 153/2017/NĐ-CPACFTAThực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Trung Quốc giai đoạn 2018 – 2022.
4Nghị định 154/2017/NĐ-CPVCFTAThực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2018 – 2022.
5Nghị định 155/2017/NĐ-CPVJEPAThực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2018 – 2023
6Nghị định 156/2017/NĐ-CPATIGAThực hiện Hiệp định thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn  2018 – 2022
7Nghị định 157/2017/NĐ-CPAKFTAThực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2018 – 2022
8Nghị định 158/2017/NĐ-CPAANZFTAThực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN – Ôt-xtrây-lia – Niu Di-lân giai đoạn 2018 – 2022
9Nghị định 159/2017/NĐ-CPAIFTAThực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Ấn Độ giai đoạn 2018 – 2022.
10Nghị định 160/2017/NĐ-CPAJCEPThực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2018 – 2023.

Bài viết: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt năm 2018

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể quan tâm: Công việc kế toán bán hàng cần làm?

– Cập nhật theo dõi việc giao nhận hóa đơn (mở sổ giao và ký nhận ) .

– Tính toán đúng đắn giá vốn của hàng hoá và dịch vụ đã cung cấp, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và các chi phí khác nhằm xác định kết quả bán hàng.

– Hàng ngày nhập số liệu mua hàng, bán hàng vào phần mềm kế toán hoặc sổ sách.

– Kiểm tra, đối chiếu số liệu mua bán hàng trên phần mềm với số liệu kho và công nợ.

– Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch bán hàng, doanh thu bán hàng của đơn vị, tình hình thanh toán tiền hàng, nộp thuế với Nhà nước.

– Cung cấp thông tin chính xác trung thực, lập quyết toán đầy đủ kịp thời để đánh giá đúng hiệu quả kinh doanh cũng như tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

– Cập nhật các hoá đơn bán hàng, bao gồm hoá đơn bán hàng hoá và hoá đơn bán dịch vụ.

– Định khoản và phân loại chứng từ theo từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

– Đóng chứng từ theo nghiệp vụ phát sinh , số thứ tự ,thời gian. Lưu trữ , bảo quản.

– Thực hiện việc đối chiếu với thủ kho về công việc nhập, xuất tồn vào cuối ngày.

  • Related Posts

    Thêm bình luận