Bộ hồ sơ xây dựng bảng lương bằng tiếng anh - Học kế toán thuế hồ chí minh

Bộ hồ sơ xây dựng bảng lương bằng tiếng anh

BỘ HỒ SƠ XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG BẰNG TIẾNG ANH

– Công văn gửi Phòng lao động thương binh và xã hội
– Quyết định ban hành hệ thống thang, bảng lương
– Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương
– Bảng hệ thống thang, bảng lương
– Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng
– Quy chế lương, bảng phụ cấp

CONSTRUCTION PROFILE SALARY SCALE:

1. Documentary to Chamber of Labour, Invalids and Social

2. The decision issued system salary scale

3. Report via the wage scale system

4. Table system salary scale

5. Table specifies the criteria and conditions apply

6. Regulation salary levels and allowances
BỘ HỒ SƠ XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG BẰNG TIẾNG ANH

  • Related Posts

    Thêm bình luận