Bỏ qui định định mức tiêu hao nguyên vật liệu

Bỏ qui định định mức tiêu hao nguyên vật liệu

Bỏ qui định định mức tiêu hao nguyên vật liệu – Theo thông tư 96/2015/TT-BTC thì dn không phải lập định mức tiêu hao nguyên vật liệu, vậy trường hợp này căn cứ vào đâu để tính chi phí nguyên vật liệu vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp ? Nếu không lập định mức thì đối với đơn hàng mà khách hàng yêu cầu thì làm sao biết được xuất bao nhiêu nguyên vật liệu cho sản xuất ?

( Hình ảnh: Bỏ qui định định mức tiêu hao nguyên vật liệu)

( Hình ảnh: Bỏ qui định định mức tiêu hao nguyên vật liệu)

 1. Cơ sở pháp lý:
Thông tư số 78/2014/TT-BTC về Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN.
Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNDN tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

   2. Bỏ qui định định mức tiêu hao nguyên vật liệu:
**Theo hướng dẫn tại thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về các khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN như sau:
* Các khoản chi  không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
+ Chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa phần vượt mức tiêu hao hợp lý.
+ Dn tự xây dựng, quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất, kinh doanh. Định mức này được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và lưu tại doanh nghiệp.
+ Một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, hàng hóa Nhà nước đã ban hành định mức tiêu hao thì thực hiện theo định mức của Nhà nước đã ban hành.

Bạn đang xem: Bỏ qui định định mức tiêu hao nguyên vật liệu

=>Vậy đối với việc áp dụng TT thì công ty phải tự xây dựng định mức chi phí nguyên vật liệu và lưu tại công ty. Nếu dn có hoạt động sản xuất có những khoản chi phí nguyên vật liệu phát sinh vượt so với đinh mức tiêu hao nguyên vật liệu mà dn đã xây dựng đầu năm hay đầu mỗi kỳ sản xuất kinh doanh của dn thì khoản chi đó sẽ bị loại ra khỏi chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN.
** Tuy nhiên từ 04/08/2015 TT 96/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành đã sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 4 như sau:
* Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế: Phần chi vượt định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá đối với một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa đã được Nhà nước ban hành định mức.
=> Vậy như trường hợp sửa đổi tại thông tư 96/2015/TT-BTC thì dn từ năm 2015 sẽ không phải lập định mức tiêu hao nguyên vật liệu lưu tại công ty để làm căn cứ kiểm tra của cơ quan thuế để tính vào chi phí hợp lý của dn nữa.
=> Theo thông tư 96/2015/TT-BTC cũng không quy định là doanh nghiệp không được phép lập định mức nguyên vật liệu, vì thế nếu nhu cầu sản xuất và nhu cầu quản trị của doanh nghiệp vẫn thấy cần thiết phải lập định mức tiêu hao nguyên vật liệu thì dn hoàn toàn được phép lập định mức tiêu hao nguyên vật liệu đồng thời đảm bảo định mức nguyên vật liệu doanh nghiệp lập phải tuân thủ theo những định mức mà pháp luật đã quy định.

Bài viết: Bỏ qui định định mức tiêu hao nguyên vật liệu

Bạn có thể quan tâm: Cách xử lý khi bị khóa mã số thuế
1. Trường hợp bị đóng mã số thuế, doanh nghiệp không được thực hiện những hoạt động sau:
+ Không nộp được các loại thuế theo hình thức nộp qua mạng
+ Không được xuất hóa đơn bán hàng hóa
+ Bị thu hồi giấy phép kinh doanh
+ Không nộp được tờ khai thuế
+ Không nộp được báo cáo sử dụng hóa đơn
2. Cách xử lý khi bị đóng mã số thuế:
+ Tìm hiểu lý do bị đóng mã số thuế
+ Gửi công văn xin mở mã số thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp
+ Khắc phục các hành vi vi phạm dẫn đến bị đóng mã số thuế
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan thế sẽ lập biên bản vi phạm đối với người nộp thuế và ra quyết định phạt đối với các hành vi vi phạm của người nộp thuế
+ Sau khi người nộp thuế chấp hành xử phạt vi phạm pháp luật về thuế thì cơ quan thuế sẽ thực hiện các thủ tục mở lại mã số thuế cho doanh nghiệp.

  • Related Posts

    Thêm bình luận