Các địa phương có thay đổi về lương tối thiểu vùng từ ngày 1-1-2019 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Các địa phương có thay đổi về lương tối thiểu vùng từ ngày 1-1-2019

Các địa phương có thay đổi về lương tối thiểu vùng từ ngày 1-1-2019 – Theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp, có 15 địa phương được điều chỉnh tăng LTT.

cac-dia-phuong-co-thay-doi-ve-luong-toi-thieu-vung

Cụ thể các địa phương có sự thay đổi về mức lương tối thiểu vùng gồm có:

– Tỉnh Tiền Giang: Huyện Châu Thành từ vùng III lên vùng II; huyện Tân Phước từ vùng IV lên vùng III;

– Tỉnh Bắc Ninh: Huyện Gia Bình, Lương Tài từ vùng III lên vùng II;

– Thành phố Hải Phòng: Huyện Cát Hải, Kiến Thụy từ vùng II lên vùng I;

– Tỉnh Thanh Hóa: Thành phố Sầm Sơn từ vùng IV lên vùng III;

– Tỉnh Quảng Bình: Thành phố Đồng Hới từ vùng III lên vùng II; Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn từ vùng IV lên vùng III;

– Tỉnh Bình Dương: Huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo từ vùng II lên vùng I.

Bài viết: Địa phương có thay đổi về lương tối thiểu vùng từ ngày 1-1-2019.

 

  • Related Posts

    Thêm bình luận