Các loại sổ kế toán và trình tự ghi sổ kế toán

Các loại sổ kế toán và trình tự ghi sổ kế toán

Các loại sổ kế toán và trình tự ghi sổ kế toán  bao gồm :

Sổ kế toán tổng hợp: Sổ nhật ký, sổ cái  Sồ kế toán chi tiết: sổ, thẻ kế toán chi tiết.

TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN 

NHẬT KÝ CHUNG 

Hằng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi sổ nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật Ký Chung, sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ NKC để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. Nếu đơn vị có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì đồng thời với việc ghi sổ NKC, các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan.

Cuối tháng, cuối quý, cuối năm cộng số liệu trên Sổ Cái, lập bảng Cân Đối số phát sinh,….

Sau khi kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các Sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập BCTC

Về nguyên tắc, tổng số PS Nợ và tổng số PS Có trên Bảng Cân Đối số phát sinh phải bằng tổng số phát sinh Nợ và tổng số phát sinh Có trên Sổ NKC.

 Sổ Nhật ký chung:

Sổ NKC là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian, đồng thời phản ánh theo quan hệ đối ứng tài khoản
DSC03791Tham gia lớp học kế toán thuế tphcm tại đây

 

 • Related Posts

  Một bình luận

  1. Thanh tuôi
   13/04/2015 at 11:12 - Reply

   Thanks your

  Thêm bình luận